Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 32 15 00 00

Kommunehuset, 3536 Noresund

Fagansvarlig regnskap 32 15 00 00 406 00 129
IKT - Ansvarlig, Oppvekst 454 10 431 414 26 852
Rektor Krøderen skole 993 87 151
Beredskapskoordinator 466 25 152
Skogbrukssjef 405 55 870
Fagansvarlig lønn 951 84 893
Fagansvarlig eiendomsskatt 951 84 893
Psykiatrisk sykepleier 970 23 973
Rektor Noresund skole 920 10 193
Prosjektleder, PLU 489 59 487
Fagansvarlig byggesak 932 80 020
Personvernombud 932 80 020
Anette  Bøe
Fysioterapeut 922 77 714

Mandag, onsdag og torsdag

Konsulent Service og økonomi 406 00 626
Jordbrukssjef 415 03 237
Fagleder personal og økonomi 452 77 370
Teamleder PU 452 13 822
Helsesøster 928 77 089
Fysioterapeut 468 31 506

Tirsdag og torsdag

Leder SFO Noresund skole 482 66 038
Ledende helsesøster 928 77 009
Lærer Kulturskolen 995 10 641
Leder hjemmetjenesten 464 44 135
Fagansvarlig oppmåling 951 40 763
Fagansvarlig kommunale bygg 926 00 138
Politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Fagansvarlig service og arkiv 32 15 00 00 480 43 379
Teamleder Kryllingheimen sykehjem 458 64 401
Økonomisjef 932 00 968
Ordfører 995 96 569
Fagansvarlig kommunalteknisk 976 11 475
Styrer Noresund barnehage 454 05 154
Rådmann 915 51 750
Driftsoperatør 924 66 268

Ståle og Ole Ronny kan kontaktes for avtale om henting av kano. 

Driftsoperatør 924 66 474
Leder service og administrasjon 916 53 875
Leder Teknisk 971 30 746
Saksbehandler Omsorg 465 00 989

Saksbehandler er tilstede onsdager og torsdager 08:00 - 15:30

Fagansvarlig Regnskap 406 00 129
Ergoterapeut 912 41 088
Fagansvarlig Vann- og avløp 922 66 149
Ambulerende vaktmester 959 17 225
Ungdomsklubbleder 482 80 552
Teamleder Hjemmebaserte tjenester 465 00 225
Styrer Krøderen barnehage 454 10 855
Leder Helse - og omsorg 901 92 087
Konsulent service og arkiv 466 34 815
Leder SFO Krøderen skole 911 62 470
Syn - og hørselskontakt (Tilgjengelig onsdager mellom kl 08:00 - 15:00) 952 89 743
Digitaliseringssjef i Midt-Buskerud 940 52 478
Anette Westrum
Kommuneplanlegger 482 20 311

Kontorer/institusjoner

Ansatte i avdelingen Kontorer/institusjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
32 04 44 40

Henvendelser ang faktura/priser gjøres mellom kl. 07:30 - 15:00 på tlf. 32 04 44 45

Besøksadresse Feierseksjonen:

Kobbervikdalen 65, 3033 Drammen

DRBV v/Feierseksjonen
32 15 00 00
406 44 174
32 15 00 00
32 14 91 12
116117
55 55 33 33

Telefax: 31029251

økonomirådstelefonen i NAV 800
NAV Sentralt
Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV 80 04 53 53
NAV Sentralt
922 77 721
32 15 09 00
32 25 10 00
911 89 186
464 44 415
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid 951 61 682
Daglig leder NVA 466 25 152

 

 

 

 

Inger Merete Bjerkerud
Kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede 473 45 059
kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede 979 57 874
Ettersøk av skadet/påkjørt vilt 908 89 511
Privatpraktiserende fysioterapeut 922 77 721
Privatpraktiserende fysioterapeut 922 77 721
Sekretær i rådet for eldre og funksjonshemmede 901 92 087