Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund

Fagansvarlig regnskap 32 15 00 00 406 00 129
IKT - Rådgiver 414 26 852
Kim Andre Andersen
Rektor Krøderen skole 993 87 151
Beredskapskoordinator 466 25 152
Skogbrukssjef 405 55 870
Fagansvarlig lønn og fakturering 951 84 893
Fagansvarlig eiendomsskatt 951 84 893
Psykiatrisk sykepleier og forløpskoordinator 970 23 973
Rektor Noresund skole 920 10 193
Prosjektleder, Plan og Næringsutvikling 489 59 487
Fagansvarlig byggesak 932 80 020
Personvernombud 932 80 020
Anette  Bøe
Fysioterapeut 922 77 714
Konsulent Service og økonomi 406 00 626
Jordbrukssjef 415 03 237
Fysioterapeut 922 77 714
Plansjef 918 07 919
Fagleder personal og økonomi 452 77 370
Teamleder Tilrettelagte tjenester 452 13 822
Helsesykepleier 928 77 089
Fysioterapeut 468 31 506

Tirsdag og torsdag

Leder SFO Noresund skole 482 66 038
Ledende helsesykepleier 928 77 009
Lærer Kulturskolen 995 10 641
Leder hjemmetjenesten 464 44 135
Fagansvarlig oppmåling 951 40 763
Fagansvarlig kommunale bygg 926 00 138
Politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Fagansvarlig arkiv, digital kommunikasjon og politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Leder oppvekst og kultur 416 34 823
Teamleder Kryllingheimen sykehjem 458 64 401
Økonomisjef 932 00 968
Ordfører 995 96 569
Fagansvarlig kommunalteknisk 976 11 475
Psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier Krøderen skole 915 18 084
Styrer Noresund barnehage 454 05 154
Teamleder Kjøkken og renhold 920 44 343

 

 

Rådmann 915 51 750
Driftsoperatør 924 66 268

Ståle og Ole Ronny kan kontaktes for avtale om henting av kano. 

Driftsoperatør 924 66 474
Leder service og administrasjon 916 53 875
Leder Teknisk 971 30 746
Saksbehandler Omsorg 465 00 989

Saksbehandler er tilstede onsdager og torsdager 08:00 - 15:30

Fagansvarlig Regnskap 406 00 129
Ergoterapeut 912 41 088
Fagansvarlig Vann- og avløp 922 66 149
Rektor Noresund skole 977 40 923
Ambulerende vaktmester 959 17 225
Ungdomsklubbleder 482 80 552
Teamleder Hjemmebaserte tjenester 465 00 225
Styrer Krøderen barnehage 454 10 855
Leder Helse og omsorg 901 92 087
Leder koordinerende enhet 468 96 504 958 10 494
Økonomirådgiver 915 18 308
Konsulent service og arkiv 466 34 815
Leder SFO Krøderen skole 911 62 470
Syn - og hørselskontakt (Tilgjengelig onsdager mellom kl 08:00 - 15:00) 952 89 743
Digitaliseringssjef i Midt-Buskerud 940 52 478
Anette Westrum
Leder Samfunn og næringsutvikling 482 20 311
Helsesykepleier Noresund skole 928 77 009

Kontorer/institusjoner

Ansatte i avdelingen Kontorer/institusjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
32 04 44 40

Henvendelser ang faktura/priser gjøres mellom kl. 07:30 - 15:00 på tlf. 32 04 44 45

Besøksadresse Feierseksjonen:

Kobbervikdalen 65, 3033 Drammen

DRBV v/Feierseksjonen
32 15 00 00
406 44 174
911 89 186
32 15 00 00
32 14 91 12
116117
55 55 33 33

Telefax: 31029251

økonomirådstelefonen i NAV 800
NAV Sentralt
Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV 80 04 53 53
NAV Sentralt
922 77 721
32 15 09 00
32 25 10 00
911 89 186
464 44 415
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid 951 61 682
Daglig leder NVA 466 25 152

 

 

 

 

Inger Merete Bjerkerud
Kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede 473 45 059
kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede 979 57 874
Ettersøk av skadet/påkjørt vilt 908 89 511
Privatpraktiserende fysioterapeut 922 77 721
Styrer Lesteberg Familiebarnehage 952 81 333
Privatpraktiserende fysioterapeut 922 77 721
Sekretær i rådet for eldre og funksjonshemmede 901 92 087