Omsetningsoppgave

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk. Dette følger av alkoholforskriften § 6-1.

Alle som innehar bevilling for enten salg eller skjenking av alkohol må betale bevillingsgebyr. Kommunen beregner bevillingsgebyret på grunnlag av innlevert omsetningsoppgave. Omsetningsoppgave må årlig leveres til kommunen. Frist for innlevering er 1. mars. Manglende innlevering av omsetningsoppgave kan føre til at salgs- eller skjenkestedet blir ilagt 2 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

Skjema for innlevering av omsetningsoppgave