Salgs - og skjenkebevilling

Her vil det komme mer informasjon om salgs - og skjenkebevilling. Det vil også bli lagt ut elektroniske søknadsskjemaer når disse er klare. Kontakt Krødsherad kommune for mer informasjon. 

Kontaktinfo

Anne Kristin Jokerud
E-post
Telefon 932 00 968