Salgs - og skjenkebevilling

Her vil det komme mer informasjon om salgs - og skjenkebevilling. Det vil også bli lagt ut elektroniske søknadsskjemaer når disse er klare.

Søknad om ny/endring av skjenkebevilling