Næringsetablering

Nyskaping, utvikling og vekst i Krødsherad

Krødsherad kommune ønsker et mest mulig variert og livskraftig næringsliv til beste for sine innbyggere og besøkende. På denne bakgrunn kan kommunen yte bidrag til etablering av ny næringsvirksomhet. Under kan du lese mer om støtteordningen i Retningslinjer for etableringstilskudd,  samt skjema for søknad om etablererstøtte fra Krødsherad kommune. 

Logo mer Innovasjon - Klikk for stort bilde

ETABLERERVEILEDNING

Etablererveiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Du får vite hvordan du starter egen bedrift. Dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordningerog virkemidler vil også være en del av tjenesten.

NÆRINGSFAGLIG VURDERING

Vi foretar næringsfaglige vurderinger på etterspørsel fra NAV.

Henvendelse til Viktor på vm@merinnovasjon.no

HAR DU EN IDÉ?

For deg som vil skape noe helt nytt!
Har du en idé som løser en utfordring på en ny måte? Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift, ønsker vi å høre fra deg! Mange som tar kontakt med oss kvalifiserer for gratis rådgivning og tjenester til svært reduserte priser.

Sammen gjør vi det utrolige trolig, og kanskje det umulige mulig.

Les om Mer Innovasjon AS

 

Informasjonsplakat fra Mer Innovasjon - Klikk for stort bilde Informasjonsplakat om Mer Innovasjon AS - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Victor Moholdt
E-post