Etableringstilskudd

Krødsherad kommune ønsker et mest mulig variert og livskraftig næringsliv til beste for sine innbyggere og besøkende. På denne bakgrunn kan kommunen yte bidrag til etablering av ny næringsvirksomhet. Under kan du lese mer om støtteordningen i Retningslinjer for etableringstilskudd,  samt skjema for søknad om etablererstøtte fra Krødsherad kommune.