Viltforvaltning

Forvaltning av elgjakt er de siste årene i stor grad blitt overlatt til bestandsplanområder. Det vil si at det er definerte områder bestående av sammenhengende grunneiendommer som forvalter elgstammen sammen med kommunen. Jaktrettshavere og grunneiere setter opp et forslag til en avskytingsplan for 3 og 3 år og kommunen behandler og vedtar planene. De 4 bestandsplanområdene har et tellende areal på ca. 265 000 dekar.

Minstearealet for elgjakt i Krødsherad er for tiden 1 500 dekar i søndre del av kommunen og 2 000 dekar forøvrig i kommunen. De fleste jegerne har lokal tilhørighet.

Hjortejakta er organisert på samme måte som elgjakta. Minsteareal for hjortejakt i kommunen er 8000 dekar. Jakta utøves av både lokale elgjegere og utenbygds jegere.

Rådyrjakta er organisert i ca. 65 enkeltvald. Minsteareal for rådyrjakt i Krødsherad er 500 dekar.

Jakttider gjeldende fra 1. april 2022 til 31. mars 2028

Dyr Jakttid Fra Til
Elg Ordinær jakttid 25. september 23. desember
Hjort Ordinær jakttid 1. september 23. desember
Rådyr Ordinær jakttid 25. september 23. desember
  Voksen rådyrbukk 10. august 23. desember

 

Tidsfrister

Søknad / rapport Frist
Søknad om endring/godkjenning av vald: villrein 1. april
Søknad om endrig/godkjenning av vald: elg, hjort og rådyr 1. mai
Felt elg rapport 6. januar
Felt hjort rapport 6. januar
Felt rådyr rapport 6. januarInformasjon om jaktutøvelse, felling og bestandsutvikling finner man i hjorteviltregisteret. Følg denne linken til hjemmesiden for hjorteviltregisteret.

Kontaktinfo

Ingvild Bergerud
Rådgiver Skog- og jordbruk
E-post
Telefon 90 16 73 57
Mobil 90 16 73 57