Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Les mer på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.