Fiskeforvaltning

Krødsherad kommune kan by på spennende fiske, og i Krøderen kan du fiske ørret, gjedde, sik, abbor og røye. Ved kjøp av fiskekort for Krøderen kan du fiske i hele fjorden. Informasjon og kjøp av fiskekort kan gjøres på inatur.no sine sider

Minstemålet for ørret i Krøderfjorden, Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern er 25 cm, for øvrige arter i øvrige deler av kommunen er minstemålet 20 cm. I forskriftene for fisket i Krødsherad kommune er det oppgitt hvilke redskap som er tillatt å bruke ulike steder i kommunen.

Forskrift for fisket i Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru i Flå og Krødsherad kommuner, og fisket i Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern i Krødsherad kommune finner du her: Forskrift

Forskrifter for fisket i Krødsherad kommune, unntatt Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru i Flå og Krødsherad kommuner, Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern finner du her: Forskrift

Les mer om fisket i Krøderen på Visit Norefjell sine hjemmesider: Prøv fiskelykken i Krøderen - Visit Norefjell

Krødsherad Jeger- og fiskerforbund: Krødsherad JFF (njff.no)

Kontaktinfo

Ingvild Bergerud
Rådgiver Skog- og jordbruk
E-post
Telefon 90 16 73 57
Mobil 90 16 73 57