Båndtvang

I Krødsherad kommune er det båndtvang i perioden 1.april til og med 30.september.

Generelle regler

Det er et generelt pålegg om båndtvang hjemlet i Hundeloven § 6:

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Krødsherad kommune har itillegg en egen forskrift om hundehold, som i § 2 pålegger en forlenget båndtvang:

§ 2.Båndtvang av hensyn til bufe

I Krødsherad kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

Følg linkene under til de ulike regelverkene på Lovdata sine sider.

 

Båndtvang og elgjakt

Elgjakta i Krødsherad kommune begynner 25. september, følg denne linken for mer info om jakttider. Forlenget båndtvang til den 30. september i den kommunale forskriften er hjemlet i hundelovens §6 bokstav e. I den samme hundelovens §9 er unntakene fra sikringsreglene i § 6 listet opp, og i følge §9 bokstav f, gjelder ikke båndtvangen hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.

Med andre ord så er det lov å benytte jakthund i hele elgjakta, også selv om det er båndtvang de 6 første dagene.