Landbruksvikarordningen

Landbrukstjenester Buskerud har ansvaret for landbruksvikarordningen i sine kommuner.

  • Bønder som har krav på tilskudd under sykdom har rett til landbruksvikar.
  • Husdyrprodusenter har krav på sykdomsavløsning og får tilskudd under: sykdom, svangerskap/fødsel, adopsjon, syke barn (i spesielle tilfeller), dødsfall og akutt krise. Følg denne linken for mer informasjon om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. på kommunens sider om tilskuddsordninger i jordbruket. 
  • Planteprodusenter har de samme rettighetene i tiden - 15/4 til 1/10

Prisliste landbruksvikar - gjelder fra 1. juli 2015

  Dag Halv dag Time
Sykdom - fast for 2016 1 500 750 200
Annen avløsning - hverdag 1 763 882 235
Annen avløsning - helg 2 175 1 088 290

 

I prisene er alle kostnader inkludert – uten mva, som kommer i tillegg.

Helg = lørdag og søndag + andre helge- og høytidsdager (røde dager)

I utgangspunktet bør ikke landbruksvikaren arbeide i helgen, men muligheten er der, dersom situasjonen krever det.

Følg denne linken til Landbrukstjenester Buskerud sin hjemmeside.