Floghavre

De fleste som har fått påvist floghavre gjør hvert år en innsats med å luke og/eller å sprøyte. Det er lovpålagt å bekjempe floghavren. Det er flere måter å håndtere problemet på:

  • Luking er et alternativ om mengden ikke er for stor.
  • Sprøyting er mer aktuelt om det er mye floghavre.
  • Sprøyting utelukker ikke luking. Den bare gjør jobben overkommelig. Det finnes planter som kommer allikevel og en må forsikre seg mot ”heljedager”.
  • Omlegging til gras er et annet godt alternativ.
  • Husk at frø overlever 6-8 år i jorda, og at floghavren spirer gjennom hele vekstsesongen.

Om en legger om til gras eller sprøyter er det viktig at en fortsetter å følge med og evt. luker det en finner. Da er det muligheter for å holde ugraset i sjakk. En har et særlig ansvar for å holde arealer nær nabo og vassdrag frie for floghavre.

Vi minner også om § 8 i forskrift om floghavre:

"Det er forbudt å omsette lo, julenek, halm, frøhalm, korn- og frøavrens, husdyrgjødsel, kompost, jord og planter med jord fra eiendom hvor det er floghavre, med unntak av produkter som er behandlet slik at spireevnen til eventuell floghavre er ødelagt, eller til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet, ødelegger spireevnen hos floghavre."

Følg denne linken til forskrift om floghavre på Lovdata sine sider.