Høring av planprogram

Planprogram for kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuner 2019-2029 ble lagt ut på høring 13. desember 2018, med høringsfrist 20. februar 2019.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det innkom til sammen 4 innspill i høringsperioden, fra følgende instanser (se innspillene i linkene under):

Revidert planprogram for kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuner 2019-2029 datert 6. mars 2019, ble vedtatt i kommunestyret i Krødsherad 21. mars 2019 og i kommunestyret i Sigdal 25. april 2019. Se linker under for vedtatt planprogram, saksframlegg og saksprotokoll fra kommunestyret i Krødsherad. 

Det videre arbeidet med planen ble ført i pennen av Bakkeplan AS v/ Ingvild Sundgot.