Ungdomsklubben

FORMÅL:

 • Skape en spennende, trygg og utfordrende fritid for ungdom
 • Gi ungdom mulighet til å påvirke innholdet i tilbudet og til å ta i bruk eget initiativ og skaperlyst
 • Arbeide forebyggende

 

HVEM KAN VÆRE BRUKERE AV TJENESTEN:

 • Tilbudet om ungdomsklubb gis til ungdom fra 8. klasse til fylte 18 år
 • Ungdomsklubben er et åpent fritidstilbud

 

TJENESTENS INNHOLD:

 • Aktivitetene varierer og innholdet skapes i samhandling med brukerne
 • Klubben har biljard, bordtennis, air hockey, musikkanlegg, storskjerm og egen kiosk
 • Ungdom kan også komme til klubben bare for å treffe venner eller lytte til musikk og se tv/film

 

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS:

 • Det skal alltid være en ansvarlig voksen tilstede på klubbkveldene
 • Vi lytter til innspill fra barn/ungdom og foresatte med respekt
 • Alle tilbud er rusfrie og tobakksfrie
 • Kommunenes ansvar i forhold til ungdommene begrenser seg til ungdomsklubbens lokaler og plassen umiddelbart utenfor

 

HVA KAN VI FORVENTE AV DEG:

 • Du tar hensyn og viser respekt overfor alle som er i klubben
 • Du respekterer de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder
 • Du er rusfri/tobakksfri på alle arrangementer i klubbens regi

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

 • Det er inngangsbillett på klubbkveldene på 20kr
 • Det er salg av mineralvann og pizza
 • Det kan måtte innkreves egenandel i forhold til enkelte turer/tilbud

 

ANSVARLIG FOR TJENESTEN:

 • Ungdomsklubbleder i samråd med Krødsherad kommune

TILGJENGELIGHET:

 • Krødsherad ungdomsklubb har sine klubbkvelder i ungdomsklubblokalene ved Krøderen samfunnshus.
 • Tilbudet er åpent fra første fredag etter høstferien til og med april. Det er annen hver fredag hvis det ikke er uforutsette ting som gjør at klubbkveldene blir endret.

 

RETNINGSLINJER FOR KLUBBATFERD:

 • Du har rett til å be leder om råd og hjelp når du trenger det.
 • Du har rett til å komme med ideer og forslag til både leder og klubbstyre
 • Du har rett til å kritisere lederen på en saklig måte
 • Du har ikke lov til å innta alkohol, bruke tobakk (snus, e-sigarett) eller andre rusmidler
 • Du har ikke lov til å utøve vold eller mobbe andre
 • Du har ikke lov til å skade klubbens inventar, utstyr eller omgivelser
 • Du har ikke lov til å forsøple i eller rundt klubbens lokaler

 

BRUDD PÅ RETNINGSLINJER:

 • Hvis noen bryter noen av de nevnte retningslinjene vil det bli ringt hjem til foreldrene med full forklaring om brudd på reglene og hva som er blitt gjort.
 • Det vil bli vurdert om foreldre må hente sin ungdom ut ifra hvilken regel som er brutt og hvor alvorlig det er.
 • Ved gjentagende brudd vil det bli utestengelse over flere klubbkvelder som blir tatt i bruk som straff for vedkommende

Kontaktinfo

Thomas Sandbæk
Ungdomsklubbleder
E-post
Mobil 482 80 552

Åpningstider

Hold deg oppdatert på:
facebook-icon