Svømmehallen på Noresund

Svømmehallens åpningstid blir en kveld i uka, i tillegg vil det være et tilbud om helsebading der frisklivskoordinator vil ha ansvaret.

Det vil bli avholdt en åpningsfest, hvor vi inviterer til åpen svømmehall den 18 og 20 April.

Les om programmet for åpningsfesten her. (PDF, 8 kB)

 

Svømmehallen vil holde åpent følgende dager våren 2017

Torsdag 27.04, torsdag 04.05, torsdag 11.05 og torsdag 18.05.

Svømmehall

Åpningstider

Det ble i kommunestyret den 30.03.17 i sak 15/17 vedtatt følgende åpningstider:

Forslag til publikum generelt er torsdager etter følgende plan:

  Torsdag
18:00 - 19:00 Barn i følge med voksne
19:00 - 20:00 Ungdom over 12 år
20:00 - 21:00 Voksne
18:00 - 21:00 Felles badstu

 

Åpningstider våren 2017: Torsdag 27.04, torsdag 04.05, torsdag 11.05, torsdag 18.05.

 

Billettpriser

Det ble i kommunestyret den 30.03.17 i sak 15/17 vedtatt følgende priser:

Priser kr
Voksne (over 18) pr gang 60
Barn pr gang 40
Familie pr gang (makspris) 140
Honnør pr gang 40
Årskort barn 600
Årskort voksen 1100
Årskort honnør 600
Halvårskort barn 400
Halvårskort voksen 600
Halvårskort Honnør 400

 

Deltakere på helsebad betaler billett i tråd med prisene over. Frisklivdeltaker på helsebad betaler gjennom egenbetaling frisklivsordning.

Helsebading våren 2017

HELSEBADING våren 2017

Tid:

Torsdag 4, 11. og 18.mai

Kl.14-16.

 

Program:

Vanngymnastikk med fysioterapeut fra kl.14.30-15.15.

Badstua er varm.

 

Velkommen!

 

Anne Mari Flatin

Frisklivsleder/kommunefysioterapeut

Tlf.92277714

Svømmevettregler
  1. Bad og svøm aldri alene
  2. Meld fra hvor du går.
  3. Vis respekt for temperaturen i vannet.
  4. Lytt til kjentfolk og unngå undervannsstrømmer.
  5. Ikke hopp og stup uti uten å kjenne dybden.
  6. Vend i tide. Det er ingen skam å snu.
  7. Vær edru og uthvilt før svømmeturen.

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Kommunehuset, 3536 Noresund