Åpen konkurranse - vintervedlikehold av veier i Krødsherad

Krødsherad kommune har nå lagt ut åpen konkurranse på Doffin for vintervedlikehold av veier.

Konkurransen gjelder levering av brøyting og rydding av kommunale veier, gang – og sykkelveier og plasser i Krødsherad kommune. Konkurransen omfatter også strøing av kommunale veier.

Tilbudsfrist er 7.juni.

Du finner kunngjøringen her