Aksellast og restriksjoner

Aksellastrestriksjonene oppheves tirsdag 03.05.2022 kl.08:00. 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veiliste for Krødsherad kommune fra onsdag 23. mars 2022 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 

Alle kommunale veier har i perioden med telerestriksjoner vektbegrensning på 6 tonn per aksel.

 

Sektor Teknisk Drift og Utbygging