Aksellast og restriksjoner

Telerestriksjoner på kommunale veger er opphevet med virkning fra 6.mai 2019.