Fritids-renovasjon sommer 2021

Til eiere av fritidseiendommer i Krødsherad kommune.

Sommeren 2021 er en annerledes sommer, også når det gjelder renovasjon. Hytter og fritidsboliger er fylt opp med glade feriegjester i en annen grad enn tidligere sommere. Da blir det også et større press enn vanlig på renovasjonspunktene i hytteområdene i kommunen.

For å møte det økte behovet vil Hallingdal Renovasjon kjøre hyppigere tømming, men dere hytte eiere/leiere må også bidra.

  1. Brett sammen og komprimer avfallet så godt dere kan. Gjelder plast, papp osv..
  2. Ikke bruk renovasjonspunktet til annet avfall enn det som skal være der.
  3. Om det skulle være fullt på ditt nærmeste fritidsrenovasjonspunkt, lever på et annet. Ikke sett igjen avfall på utsiden av dunkene. Det er større punkt ved Renseanlegget på Noresund og Renseanlegget på Krøderen.

Se nettsiden til Hallingdal Renovasjon, sorteringsveileder. Der står det hva som skal hvor.

Avfall som ikke skal i fritidsrenovasjon, må dere frakte til Avfallsmottaket på Slettemoen, eksempelvis elektriske artikler, møbler, bygningsavfall.

Åpningstider Slettemoen avfallsmottak:

  • Tirsdag            12:00 – 16:00
  • Onsdag           12:00 – 18:00
  • Lørdag            10:00 – 14:00

Sammen kan vi gjøre vårt beste til at denne sommeren blir en sommer man husker med glede – også når man leverer avfall.

Med Vennlig Hilsen

Krødsherad Kommune