Møteplasser for fritidsinnbyggere

Vi ønsker sterkt å finne gode møteplasser med våre fritidsinnbyggere og gjester. Fra kommunen var vi representert med saksbehandlere fra VA, byggesak, plan, næring og samfunnsutvikling.

 

For oss var det godt å komme i direkte dialog med dere. Vi har behov for å holde dere informert om vårt arbeid i forhold til Norefjell, og samtidig vil vi at dere skal få en arena hvor dere kan spørre oss direkte, komme med innspill og forslag.

De vedlagte presentasjonene var supplement til den muntlig informasjonen som ble gitt fra scenen.

 

Ta gjerne kontakt med oss i kommunen, om vi kan bistå med informasjon eller dialog.

 

Møteplasser for fritidsinnbyggere

Presentasjoner fra Informasjonsdag for og om Norefjell 23.02.2019

Lørdag 23. februar samarbeidet Norefjell Destinasjon, Norefjell Skisenter, Norefjell Ski og Spa og Krødsherad kommune om en informasjonsdag på hotellet.

Her finner du presentasjonene som ble lagt frem denne dagen:

 
 

 

Kontaktinfo

Ellen Anne Bye
Prosjektleder
E-post
Mobil 489 59 487