kurs og seminarer for pårørende innen psykisk helse og rus

I høst arrangeres det flere undervisningsseminarer/kurs/gruppetilbud rettet mot pårørende i klinikk for psykisk helse og rus, Vestre viken. Alle tilbudene  vil også vises under «Aktiviteter» på Vestre Vikens nettside: For deg som er pårørende - Vestre Viken

Tid

Seminar

Hvor

  Påmelding

14.sept 2022  

Kl. 10.00-17.00

Et kurs til pårørende av mennesker
med rus- og avhengighetsproblemer

 

Ringerike sykehus,  Arnold Dybsjords vei 1, Hønefoss

Til: Ringerike sykehus | Lærings- og mestringssenteret
Mobiltelefon: 976 42 926
E-post: lms.ringerike@vestreviken.no

Nb. Trenger henvisning fra fastlege.

 

21. sept 2022

Kl. 17.30-20.00

Undervisning og dialog for pårørende til personer med psykisk lidelse

Kongsberg sykehus, Drammensveien 4, Kongsberg

Til: Nettskjema

Gjerne innen 15.sept

Kontakt: Hilde hinymo@vestreviken.no

 

12. okt. 2022

Kl. 17.30 –20.00

Undervisning og dialog for pårørende til personer med psykisk lidelse

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike,  Bredalsveien 14, Hønefoss

 

Til: Mari-Anne Strøm: på SMS, mobil 48140284

Gjerne innen 28.sept

12. og 26. okt. 2022

Kl. 17.30-20.00

Undervisningsseminar over 2 kvelder om psykoselidelser/schizofreni

Bærum sykehus, Sogneprest Munthe-kaasvei 100, 1346 Gjettum. 

 Til: Nettskjema

Gjerne innen 4.okt

Kontakt Mia Iversen: 911 89 766

19. okt. 2022

Kl. 18.00-20.30

Temamøte om bipolar lidelse

Gamle Aula, bygg 5 Blakstad Strandveien 34, Vettre

Til: Kari Lund: 482 75 258 eller Axel Simonsen: 913 91 843

 

Rus og Psykiatri kurs høst 22
Tittel Publisert Type
Seminar høst 22 - Schizofreni

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Seminar høst 22 - Schizofreni.pdf
Invitasjon høst 22 - Pårørendeseminar

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Invitasjon høst 22 - Pårørendeseminar.pdf
Kurs høst 22 - Rus- og avhengighet

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kurs høst 22 - Rus- og avhengighet.pdf
Temamøte høst 22 - Bipolar lidelse

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temamøte om bipolar lidelse 19. oktober 2022.pdf
Undervisning og dialog for pårørende til personer med psykisk lidelse

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Undervisning og dialog for pårørende til personer med psykisk lidelse.pdf