Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Økonomisk rådgivningen på NAV vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Nyttig informasjonskanaler i tillegg til tjenester på NAV

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning her

Chat med Nav om økonomiske problemer her

 

Kontaktinfo

Nav
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefax: 31029251

Åpningstider

Mandag, onsdag og fredag.

Kl. 10:00 - 14:00

 

 

Adresse

Kryllingheimen

3536 Noresund

Nav har nå midlertidige lokaler i 2.etasje på gamle lensmannsgården.