Informasjon om koronavaksine

Kjære innbygger i Krødsherad (oppdatert 21.06.2021)

Vi er godt i gang med massevaksinering mot koronavirus. 

Det kommer stadig nye nasjonale føringer, informasjonen som legges ut er den informasjonen vi har på det tidspunktet det publiseres, det må tas forbehold om at informasjonen endres etter publiseringstidspunktet.  

Ved spørsmål/problemer med systemet kan du ringe 901 96 152 alle hverdager, mandag til fredag, kl. 08:00 - 15:00.

Når det gjelder innbyggere som er i risikogruppe og har fastlege ved Noresund legekontor får kommunen beskjed om dette fra legene. Dersom man tilhører risikogruppene og har fastlege i annen kommune gir fastlegen beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

21.06.2021 - Status og vaksineinformasjon
 • Vi er nå ferdige med å vaksinere innbyggere født på 1960-tallet og tidligere. Dersom noen i de aldersgruppene ikke har fått vaksine, eller har timeavtale, bes de ta kontakt på vaksinetelefon 901 96 152.

 

 • Helsemyndighetene har de siste ukene gitt flere ulike forordninger når det gjelder intervall for andre vaksinedose. Anbefalingen fra myndighetene er nå at kommunene ikke bør gi ut time til andre dose før størsteparten av innbyggere har fått første dose. Dette for å unngå stadig forandring av timer pga nye forordninger. De som vaksineres i ukene fremover nå vil derfor ikke få time til andre dose før det er mer avklart hvilket doseintervall som skal brukes.

 

 • Kan du møte opp for vaksinasjon på kort varsel? Da kan du sette deg opp på kommunens ringeliste for vaksine ved å ringe vaksinetelefonen 901 96 152.
 • ​For å stå på listen, må du:

- Ha fylt 18 år

- Bo i Krødsherad kommune

- Kunne møte opp for vaksinasjon på torsdager innen 30 minutter

-Personer som har fått første dose med koronavaksine, kan ikke sette seg på ringelisten.

Slik fungerer det:

 • Kommunen må følge Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først. Men av og til blir det vaksinedoser til overs, og for å få brukt disse dosene, er det nødvendig med en liste over personer som kan stille til vaksinasjon på kort varsel. Innbyggere på ringelisten vil bli prioritert inn mot samme prioriteringsgruppe som vi ellers vaksinerer. Dette vil si at når vi vaksinerer i gruppe 9 (45-54 år), vil vi fortrinnsvis ringe innbyggere i denne aldersgruppen som har satt seg på liste, dersom vi har doser til overs.
 • Tilslutt vil vaksineteamet takke for all velvilje og fleksibilitet fra dere innbyggere når det gjelder timer til vaksinasjon. Den fleksibiliteten trenger vi også videre i sommer når vi får økt antall doser i ferieukene.

 

Status på mottak av vaksinedoser

Uke 26

I uke 26 mottar vi 136 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 128 vaksinedoser går til 1.dose og 8 vaksinedoser går til 2.dose. Vi vaksinerer gruppe 9 (45-54 år).

Uke 25

I uke 25 mottar vi 144 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 104 vaksinedoser går til 1.dose og 40 vaksinedoser går til 2.dose. Vi vaksinerer gruppe 9 (45-54 år).

Uke 24

I uke 24 mottar vi 120 vaksinedoser med Pfizer -vaksinen. 72 vaksinedoser går til dose 1 og 48 vaksinedoser til dose 2. Vi fortsetter med Risikogruppe 8 (55-64 år). 

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 23

I uke 23 mottar vi 120 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 48 vaksinedoser går til dose 1 og 72 vaksinedoser går til dose 2. Risikogruppe 8. 

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 22

I uke 22 mottar vi 140 doser med Pfizer-vaksinen. 50 vaksinedoser går til dose 1 og 90 vaksinedoser går til dose 2. Risikogruppe 6 + 7 og såvidt gr 8.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 21

I uke 21 mottar vi 154 doser med Pfizer-vaksinen. Fortsetter med risikogruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

Uke 20

I uke 20 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. Begynner med risikogruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB) 

Uke 19

I uke 19 mottar vi 63 doser med Pfizer-vaksinen. Resten i risikogruppe 5. 

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

(Klikk på bildet for større versjon)

Klikk for stort bilde 

 

Uke 18

Her finner du status oversikt  (PDF, 957 kB)

I uke 18 mottar vi 84 doser med Pfizer-vaksinen. Fortsetter på risikogruppe 5. 

(Klikk på bildet for større versjon)

Klikk for stort bilde 

Uke 17

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

I uke 17 mottar vi 98 doser med Pfizer-vaksinen. Starter på risikogrupper 5-7. I løpet av denne uken skal alle født i 1956 og tidligere ha fått vaksine. Dersom det er noen i denne gruppen som ikke har fått tilbud, så ta kontakt med oss på tlf: 32150000. 

(Klikk på bildet for større versjon)

Klikk for stort bilde 

Uke 16

Her finner du status oversikt (PDF, 954 kB)

I uke 16 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles mellom første og andre vaksinering. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for avtale. 

I løpet av uke 16 vil alle innbyggere som er født i 1952 og tidligere ha fått tilbud om vaksine/blitt vaksinert med første dose. Vi fortsetter også å vaksinere personer i risikogruppene. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her.

Uke 15

I uke 15 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles til innbyggere som skal få sin første vaksinedose. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 14

I uke 14 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Vaksineringssted: Norefjellporten.

Torsdag 08.04.21: Vi begynner å vaksinere innbyggere i risikogruppe 4. Det er personer i alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 - 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her

Det er fastlegene som gir beskjed om hvilke personer som befinner seg i de ulike risikogruppene. Fastleger i andre kommuner gir beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

Uke 13

I uke 13 mottar vi 35 doser med Pfizer-vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten onsdag 31.mars fra kl.14:00. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 12

I uke 12 mottar vi 49 doser med Pfizer -vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten torsdag 25.mars, og de innbyggerne det gjelder har fått beskjed om tidspunkt for oppmøte. Når vi er ferdige med vaksineringen på torsdag har vi begynt på innbyggere født i 1944. 

Uke 11

I uke 11 mottar vi 35 doser av Pfizer-vaksinen som fordeles slik;

 • 2 doser til helsepersonell som skal ha sin andre dose.
 • 33 doser til innbyggere som er født i -38, -39, -40 og noen født i 41.

Vaksinasjonen vil foregå på Norefjellporten torsdag 18. mars og alle som får tilbud vil bli kontaktet på telefon mandag 15.03.

Uke 10

I uke 10 får vi 24 doser med vaksinen COMIRNATY (fra Pfizer). Disse vil i all hovedsak gis til innbyggere som skal ha dose 2, samt noen få til dose 1. Disse vil bli oppringt fra kommunen. Vi får også 100 doser fra AstraZeneca som skal gå til helsepersonell og innbyggere under 65 år med risikofaktorer. Disse blir også kontaktet pr telefon.

Innbyggere under 65 år, som er aktuelle for vaksinering i uke 10, har fått en sms fra Krødsherad kommune med tilbud om time for vaksinasjon. 

Til orientering har vi også takket ja til å ta imot vaksiner i påsken, og planlegger derfor vaksinering på helligdagene.

Uke 9

I uke 9 mottar vi 100 vaksinedoser fra Astra Zeneca. Folkehelseinstituttet har bestemt at denne vaksinen skal gå til helsepersonell under 65 år.

Vi mottar videre 18 vaksinedoser av samme vaksine som vi har brukt til nå (Pfizer) og disse går til innbyggere som skal ha 2. dose.

Uke 8

Vi vil kun motta 30 doser også i uke 8, dette på grunn av lagersituasjonen ved Folkehelseinstituttet. Alle disse vil gå til innbyggere og helsepersonell som skal ha dose 2. 

Uke 7

Vi vil motta 30 vaksinedoser og disse til gå til dose 1 og 2 til innbyggere som bor i omsorgsleiligheter og i tjenester for funksjonshemmede. tillegg vil noen av dosene bli gitt til helsepersonell. 

Uke 6

Vi vil motta 18 vaksinedoser onsdag den 10.02.2021. Vaksinedosene fordeles slik;

 • 5 vaksinedoser går til pasienter på Kryllingheimen som skal annengangs vaksineres. Når disse har fått sin 2.dose så er alle pasienter på Kryllingheimen fullvaksinert.
 • 10 vaksinedoser vil bli gitt til innbyggere over 85 år, de det gjelder vil bli kontaktet i løpet av dagen i dag 08.02, eller morgendagen. Vaksinasjonen vil bli gitt torsdag 11.02 på Norefjellporten.  Når disse dosene er satt så vil alle i Krødsherad som er over 85 år ha fått sin første vaksinedose.
 • 3 vaksinedoser vil bli gitt til ansatte innen helsesektoren.

Uke 5

Vi starter med massevaksinering på Norefjellporten av innbyggere over 85 år. Innbyggerne som skal vaksineres har alle fått beskjed. 

Status på mottak av vaksinedoser fremover
Status på mottak av vaksinedoser fremover
Uke 1; Vi mottok 10 vaksinedoser.
Uke 2; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 3; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 4; Vi mottok 20 vaksinedoser.
Uke 5: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 6: Vi mottok 18 vaksinedoser
Uke 7: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 8: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 9: Vi mottok 118 vaksinedoser
uke 10: Vi mottok 124 vaksinedoser
Uke 11: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 12: Vi mottok 49 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 13: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 14: Vi mottok 77 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 15: Vi mottok 91 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 16: Vi vil motta 91 vaksinedoser av Pfizer vaksinen
Uke 17: Vi vil motta 98 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen

Viktig informasjon vedrørende innkalling til vaksinasjon.

Krødsherad kommune bruker journalsystemet Helseboka i forbindelse med vaksinasjon. Heretter vil alle som får innkalling til vaksinasjon kun få SMS med timeavtale til dose 1 og dose 2. Egenerklæringsskjemaet, som ligger vedlagt i Helseboka, ber vi om at fylles ut i forkant av begge timeavtalene. Dersom du ikke ønsker vaksine er det svært viktig at du gir beskjed så fort som mulig, slik at andre kan få muligheten.

Ved spørsmål/problemer med systemet kan du ringe 91843648 mandag til fredag kl.08:00-15:30.

Slik ser sms`n du mottar fra Helseboka ut. 

Klikk for stort bilde 

Vaksinering skjer etter følgende prioriteringer

Vaksineringen skjer etter følgende prioritering gitt fra regjeringen og helsemyndighetene:

 • Beboere på sykehjem og i tjenester til funksjonshemmede
 • Eldre over 85 år
 • Eldre fra 75 til 85 år
 • Eldre fra 65 til 75 år
 • 18 til 65 år med underliggende sykdommer

Informasjon om de ulike risikogruppene finner du her.

Inndeling av aldersklasser over 18 år i Krødsherad

I Krødsherad er det 1769 innbyggere over 18 år. Inndelt i aldersklassene fordeler de seg slik:

 • 85 og over: 34
 • 75-84: 137
 • 65-74: 301
 • 18-64: 1297
Om egenerklæringsskjema

Alle innbyggere som til nå har fått tilbud om koronavaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.

Du finner egenerklæringsskjemaet her

Vaksinasjon av AstraZeneca - vaksinen mot Covid-19 settes på pause i Norge inntil videre.

De av våre innbyggere som skulle vaksineres med denne vaksinen 11/3 og 12/3 har fått sms om utsettelse, og vil bli innkalt på nytt når det blir aktuelt med ny vaksinasjonstime.

Bakgrunnen for at vaksinasjon av AstraZeneca settes på pause kan du lese mer om her

 

  Kommunen vil får beskjed minst 5 dager før vaksinen ankommer og når den har kommet har vi 5 dager på oss for å vaksinere.

  I og med at den har så kort holdbarhet er vi forberedt på å vaksinere både hverdager og i helger – og dere må også være forberedt på det samme.

  Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

  Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

  Det er svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller andre personlige opplysninger. Vi vil ikke spørre om slike ting. 

  På nettsiden til FHI (folkehelseinstituttet) kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet

   

  Kontaktinfo

  Spørsmål om vaksinasjon
  Betjent hverdager kl. 08:00-15:00
  Mobil 901 96 152