Spørsmål om korona / smittesporing

Kommunen har etablert en egen koronatelefon for spørsmål og andre henvendelser, for eksempel om smitte av viruset, karantene og isolasjon. Samme telefonnummer benyttes også i smittesporingsarbeidet. 

Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på telefon 928 77 089. 

Koronatelefonen er betjent alle hverdager, mandag til fredag, i tidsrommet kl. 09:00 - 19:00 og i helger i tidsrommet 09:00 - 19:00.

Kontaktinfo

Koronatelefon
Koronatelefon
Mobil 928 77 089

Betjent hverdager kl. 09:00-19:00 og helger kl. 09:00-19:00