Spørsmål om korona / smittesporing

Kommunen har etablert en egen koronatelefon for spørsmål og andre henvendelser, for eksempel om smitte av viruset, karantene og isolasjon. Samme telefonnummer benyttes også i smittesporingsarbeidet. 

Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på telefon 928 77 089. 

Koronatelefonen er betjent alle dager i tidsrommet fra kl. 10:00 til kl. 18:00.

Kontaktinfo

Koronatelefon
Koronatelefon
Mobil 928 77 089

Betjent alle dager i tidsrommet fra kl. 08:00 til kl. 15:00.