Registrer deg for vaksinering

Du kan nå registrere deg for vaksinering. Dette gjelder alle over 18 år som ikke har fått vaksine, eller tilbud om det.

Vi ber deg registrere deg, uansett om du ønsker vaksine eller ikke.
Du benytter BankID for registrering. 
Når du har registrert deg, får du en sms som forsikrer deg at du er registrert. 

Hvis du trenger hjelp til registrering, ber vi deg å spørre pårørende eller kjente om hjelp.
Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. 
Vær oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.

Du kan også ringe koronatelefonen tlf 92 87 70 89.

Når det er din tur for vaksinering, får du en sms.
Via en link i denne skal du selv sette deg opp på et tidspunkt for vaksinering. 
Du setter samtidig opp tidspunkt for vaksine nummer to.
Les mer om digital registrering lenger ned på denne siden.

Digital registrering

Krødsherad kommune oppfordrer alle personer mellom 18 og 70 år om å registrere seg i vaksinekøen - du finner lenke til registrering her - med mindre du allerede har fått vaksinen i Krødsherad, eller time til vaksinering her.
Også personer som ikke ønsker vaksine bør registrere seg, så vi vet at de har tatt et aktivt valg om vaksinen. Vi vil jobbe med å nå alle, så hvis du ikke har registrert deg vil vi prøve å kontakte deg.
Hvis du har registrert at du ikke ønsker vaksinen men ombestemmer deg, kan du registrere deg på nytt.

Personer i vaksinekø får SMS når det blir deres tur til å bestille time til vaksinasjon. Vi minner om at vaksineringen følger myndighetenes anbefalte prioritering, og det kan en stund fra registrering til du får SMS om når du får vaksine.

Korona - vaksineregistrering

Hvem skal melde seg til vaksinering?
  • Alle over 18 år som ikke allerede har fått vaksinen eller time til vaksinering. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år.
  • Alle som IKKE ønsker å ta vaksinen, slik at kommunen har en god oversikt om at vi har nådd alle.
  • Alle som bor og oppholder seg i Krødsherad kommune kan melde seg til vaksinering her. Studenter over 18 år bør melde seg til vaksinering i den kommunen de bor og oppholder seg i.
  • Helsepersonell som bor i Krødsherad og som blir/har blitt vaksinert på sin arbeidsplass utenfor kommunen må også registrere seg i vaksinasjonskø, slik at kommunen får et helhetlig og korrekt bilde av hvor mange av våre innbyggere som har fått vaksine. 
  • Personer som allerede er vaksinert i regi av kommunen, på sykehjem eller via hjemmetjenesten trenger ikke registrere seg.
Slik melder du deg for vaksinering

Bruk lenken under til registrering. Denne lenken benyttes for å melde enten man ønsker vaksine eller ikke. Ved stor pågang kan det ta litt tid før du kommer inn på siden.

Logg deg inn for registrering med kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
I registreringen må du blant annet oppgi telefonnummeret som du senere får tilsendt informasjon til når det blir din tur til å få time til vaksine.

Informasjonen vil lagres i dine journalsystemer i kommunen, og vil senere kunne deles med din fastlege.
Når du er registrert, får du bekreftelse om mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Klikk her for registrering (link)

Hva skjer etter registrering og når blir det min tur?

Etter registreringen sendes det en SMS med bekreftelse på mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.
Når det er din gruppe som er neste i vaksinekøen sendes det ut SMS til det oppgitte telefonnummeret. I SMSen får du en lenke til bestilling av timer for vaksinering både for første og andre dose. Det er omtrent 6 uker mellom dosene.

SMS om bestilling av time kan skje på kort varsel. Vaksinene har kort holdbarhet etter at de ble sendt fra de sentrale lagrene, og kommunen kan få vaksiner på kort varsel. Det er viktig at du møter opp til tildelt time. Evt. avbestilling av time må skje senest dagen i forveien. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur til å få vaksine. Hvor raskt vaksineringen går er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir innkalt til vaksinering. Du kan også oppleve at andre i din aldersgruppe får tildelt time før deg, selv om de er yngre enn deg. Det kan ha noe med underliggende årsaker å gjøre og det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert vil du på et tidspunkt motta SMS med lenke til timebestilling. 

Generelt for hele landet er det usikkert hvor raskt ulike befolkningsgrupper tilbys vaksine. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

Trenger du hjelp til registreringen?

Hvis du trenger hjelp til registrering, oppfordrer vi deg til å be pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og du trenger ikke å bruke din BankID. Du må være oppmerksom på hvilket telefonnummer dere oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.

Dersom du selv har vanskelig for å lese SMS, bør pårørende legge inn sitt telefonnummer i registreringen slik at det er de som blir kontaktet når det blir din tur til å vaksineres, og det er klart for å bestille time til vaksine.
I tillegges må det oppgis opplysninger om hvem som er din fastlege og fødsels- og personnummer.
Det må også svares på spørsmål om din helse. Det er for å kunne plassere deg riktig i vaksinekøen. Hvis disse spørsmålene ikke svares på, kan du havne lenger bak i køen.

Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre elektronisk registrering eller få noen til å gjøre det for deg, kan du få hjelp av kommunens coronatelefon. Husk å ha klar opplysningene som nevnes over.

Koronatelefonen 92 87 70 89.

Kontaktinfo

Koronatelefon
Koronatelefon
Mobil 928 77 089

Åpen alle hverdager fra kl.08:00-10:00