Informasjon om koronavaksine

Kjære innbygger i Krødsherad

Vi har nå begynt vaksinasjon mot koronavirus. 

Dersom du er over 65 år og ikke har blitt oppringt fra en av våre ansatte så ber vi deg ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf: 32150000, slik at vi kan få informasjon fra dere som vi ikke har klart å nå frem til.

Vaksineringen skjer etter følgende prioritering gitt fra regjeringen og helsemyndighetene:

  • Beboere på sykehjem og i tjenester til funksjonshemmede
  • Eldre over 85 år
  • Eldre fra 75 til 85 år
  • Eldre fra 65 til 75 år
  • 18 til 65 år med underliggende sykdommer

Status på mottak av vaksinedoser fremover: 

Uke 1; Vi mottok 10 vaksinedoser.

Uke 2; Vi har mottatt 5 vaksinedoser.

Uke 3; Vi vil motta 5 vaksinedoser.

Uke 4; Vi vil motta 20 vaksinedoser.

- Det vil komme nye vaksinedoser hver uke fremover, men vi vet ikke hvor antall doser vi vil motta utover uke 4.

Kommunen vil får beskjed minst 5 dager før vaksinen ankommer og når den har kommet har vi 5 dager på oss for å vaksinere.

I og med at den har så kort holdbarhet er vi forberedt på å vaksinere både hverdager og i helger – og dere må også være forberedt på det samme.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Ansatte i Krødsherad kommune har begynt jobben med å ringe innbyggere over 65 år, for å spørre hvem som ønsker å la seg vaksinere mot koronavirus. Ringerunden har startet med de eldste - og fortsetter nedover til dem som har fylt 65 år.

Det er svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller andre personlige opplysninger. Vi vil ikke spørre om slike ting. 

På nettsiden til FHI (folkehelseinstituttet) kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet

Om egenerklæringsskjema; 

Alle innbyggere som til nå har fått tilbud om coroanvaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.