Informasjon om koronavaksine

Kjære innbygger i Krødsherad (oppdatert 07.04.2021)

Vi er igang med massevaksinering mot koronavirus. 

Det kommer stadig nye nasjonale føringer, informasjonen som legges ut er den informasjonen vi har på det tidspunktet det publiseres, det må tas forbehold om at informasjonen endres etter publiseringstidspunktet.   

Dersom du er over 65 år, ønsker å vaksinere deg, men ikke har blitt oppringt fra en av våre ansatte så ber vi deg ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf: 32150000, slik at vi kan få informasjon fra dere som vi ikke har klart å nå frem til.

Når det gjelder innbyggere som er i risikogruppe og har fastlege ved Noresund legekontor får kommunen beskjed om dette fra legene. Dersom man tilhører risikogruppene og har fastlege i annen kommune må egen fastlege bekrefte dette og melde fra til kommunen.

Status vaksinedoser

09.04.2021 - Viktig informasjon vedrørende innkalling til vaksinasjon.

Krødsherad kommune bruker journalsystemet Helseboka i forbindelse med vaksinasjon. Heretter vil alle som får innkalling til vaksinasjon kun få SMS med timeavtale til dose 1 og dose 2. Egenerklæringsskjemaet, som ligger vedlagt i Helseboka, ber vi om at fylles ut i forkant av begge timeavtalene. Dersom du ikke ønsker vaksine er det svært viktig at du gir beskjed så fort som mulig, slik at andre kan få muligheten.

Ved spørsmål/problemer med systemet kan du ringe 91843648.

Slik ser sms`n du mottar fra Helseboka ut. 

Klikk for stort bilde 

Status på mottak av vaksinedoser fremover

Uke 16

I uke 16 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles mellom første og andre vaksinering. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for avtale

Uke 15

I uke 15 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles til innbyggere som skal få sin første vaksinedose. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 14

I uke 14 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Vaksineringssted: Norefjellporten.

Torsdag 08.04.21: Vi begynner å vaksinere innbyggere i risikogruppe 4. Det er personer i alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 - 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er fastlegene som gir beskjed om hvilke personer som befinner seg i de ulike risikogruppene. Fastleger i andre kommuner gir beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

Uke 13

I uke 13 mottar vi 35 doser med Pfizer-vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten onsdag 31.mars fra kl.14:00. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 12

I uke 12 mottar vi 49 doser med Pfizer -vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten torsdag 25.mars, og de innbyggerne det gjelder har fått beskjed om tidspunkt for oppmøte. Når vi er ferdige med vaksineringen på torsdag har vi begynt på innbyggere født i 1944. 

Uke 11

I uke 11 mottar vi 35 doser av Pfizer-vaksinen som fordeles slik;

 • 2 doser til helsepersonell som skal ha sin andre dose.
 • 33 doser til innbyggere som er født i -38, -39, -40 og noen født i 41.

Vaksinasjonen vil foregå på Norefjellporten torsdag 18. mars og alle som får tilbud vil bli kontaktet på telefon mandag 15.03.

Uke 10

I uke 10 får vi 24 doser med vaksinen COMIRNATY (fra Pfizer). Disse vil i all hovedsak gis til innbyggere som skal ha dose 2, samt noen få til dose 1. Disse vil bli oppringt fra kommunen. Vi får også 100 doser fra AstraZeneca som skal gå til helsepersonell og innbyggere under 65 år med risikofaktorer. Disse blir også kontaktet pr telefon.

Innbyggere under 65 år, som er aktuelle for vaksinering i uke 10, har fått en sms fra Krødsherad kommune med tilbud om time for vaksinasjon. 

Til orientering har vi også takket ja til å ta imot vaksiner i påsken, og planlegger derfor vaksinering på helligdagene.

Uke 9

I uke 9 mottar vi 100 vaksinedoser fra Astra Zeneca. Folkehelseinstituttet har bestemt at denne vaksinen skal gå til helsepersonell under 65 år.

Vi mottar videre 18 vaksinedoser av samme vaksine som vi har brukt til nå (Pfizer) og disse går til innbyggere som skal ha 2. dose.

Uke 8

Vi vil kun motta 30 doser også i uke 8, dette på grunn av lagersituasjonen ved Folkehelseinstituttet. Alle disse vil gå til innbyggere og helsepersonell som skal ha dose 2. 

Uke 7

Vi vil motta 30 vaksinedoser og disse til gå til dose 1 og 2 til innbyggere som bor i omsorgsleiligheter og i tjenester for funksjonshemmede. tillegg vil noen av dosene bli gitt til helsepersonell. 

Uke 6

Vi vil motta 18 vaksinedoser onsdag den 10.02.2021. Vaksinedosene fordeles slik;

 • 5 vaksinedoser går til pasienter på Kryllingheimen som skal annengangs vaksineres. Når disse har fått sin 2.dose så er alle pasienter på Kryllingheimen fullvaksinert.
 • 10 vaksinedoser vil bli gitt til innbyggere over 85 år, de det gjelder vil bli kontaktet i løpet av dagen i dag 08.02, eller morgendagen. Vaksinasjonen vil bli gitt torsdag 11.02 på Norefjellporten.  Når disse dosene er satt så vil alle i Krødsherad som er over 85 år ha fått sin første vaksinedose.
 • 3 vaksinedoser vil bli gitt til ansatte innen helsesektoren.

Uke 5

Vi starter med massevaksinering på Norefjellporten av innbyggere over 85 år. Innbyggerne som skal vaksineres har alle fått beskjed. 

Status på mottak av vaksinedoser fremover
Status på mottak av vaksinedoser fremover
Uke 1; Vi mottok 10 vaksinedoser.
Uke 2; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 3; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 4; Vi mottok 20 vaksinedoser.
Uke 5: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 6: Vi mottok 18 vaksinedoser
Uke 7: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 8: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 9: Vi mottok 118 vaksinedoser
uke 10: Vi mottok 124 vaksinedoser
Uke 11: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 12: Vi mottok 49 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 13: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 14: Vi vil motta 77 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 15: Vi vil motta 91 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 16: Vi vil motta 91 vaksinedoser av Pfeizer vaksinen

Vaksinasjon av AstraZeneca - vaksinen mot Covid-19 settes på pause i Norge inntil videre.

De av våre innbyggere som skulle vaksineres med denne vaksinen 11/3 og 12/3 har fått sms om utsettelse, og vil bli innkalt på nytt når det blir aktuelt med ny vaksinasjonstime.

Bakgrunnen for at vaksinasjon av AstraZeneca settes på pause kan du lese mer om her

Om egenerklæringsskjema

Alle innbyggere som til nå har fått tilbud om koronavaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.

Du finner egenerklæringsskjemaet her

 

Vaksineringen skjer etter følgende prioritering gitt fra regjeringen og helsemyndighetene:

 • Beboere på sykehjem og i tjenester til funksjonshemmede
 • Eldre over 85 år
 • Eldre fra 75 til 85 år
 • Eldre fra 65 til 75 år
 • 18 til 65 år med underliggende sykdommer

I Krødsherad er det 1769 innbyggere over 18 år. Inndelt i aldersklassene fordeler de seg slik:

 • 85 og over: 34
 • 75-84: 137
 • 65-74: 301
 • 18-64: 1297

Kommunen vil får beskjed minst 5 dager før vaksinen ankommer og når den har kommet har vi 5 dager på oss for å vaksinere.

I og med at den har så kort holdbarhet er vi forberedt på å vaksinere både hverdager og i helger – og dere må også være forberedt på det samme.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Ansatte i Krødsherad kommune har begynt jobben med å ringe innbyggere over 65 år, for å spørre hvem som ønsker å la seg vaksinere mot koronavirus. Ringerunden har startet med de eldste - og fortsetter nedover til dem som har fylt 65 år.

Det er svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller andre personlige opplysninger. Vi vil ikke spørre om slike ting. 

På nettsiden til FHI (folkehelseinstituttet) kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet