Informasjon om koronavaksine

Når det gjelder innbyggere som er i risikogruppe og har fastlege ved Noresund legekontor får kommunen beskjed om dette fra legene. Dersom man tilhører risikogruppene og har fastlege i annen kommune gir fastlegen beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

14.04.2023 - Vaksineinformasjon

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong. Denne gruppen er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp. En ny dose vil særlig være aktuell for dem som ikke tidligere har hatt korona (SARS-CoV-2-infeksjon) og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer. 

 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
 • Det bør ha gått mer enn 3 måneder siden du har hatt korona.

Krødsherad kommune vil tilby vaksinasjon: 
Tirsdag 25. april kl. 10.00 – 12.30
Tirsdag 2. mai kl. 10.00 – 12.30

Begge dager foregår vaksineringen i underetasjen på Kryllingheimen (omsorg+).

Du trenger ikke bestille time. Det er bare å møte opp. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Janne Johannessen på tlf.: 45 86 44 01
 

 

Korona - status og vaksineinformasjon 2022

24.11.2022 - Alle får tilbud om 4.vaksinedose

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Dette betyr imidlertid ikke at alle anbefales å ta en ny dose.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at innbyggere i aldersgruppen 18-64 år ikke skal inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan få en ny dose.

Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp som lav for personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer. Dette er også bakgrunnen for at de ikke har gått ut med en generell anbefaling til alle om å ta den fjerde dosen.

Tidligere er det gitt anbefalinger om å ta vaksinene. Men nå har vi fått en god beskyttelse i befolkningen gjennom tidligere vaksinedoser. I tillegg har mange gjennomgått sykdommen. Derfor anses det ikke som like nødvendig at man tar denne dosen, men man har altså muligheten, dersom man ønsker det.

I brevet fra FHI pekes det på at andre grunner enn de rent medisinske kan være avgjørende for om man tar den fjerde dosen. Dette kan eksempelvis være at man skal ut å reise, ønsker å beskytte sine omgivelser, ønsker å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte eller en generell uro for sykdommen. 

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Dersom du ønsker å ta den fjerde vaksinedosen, bestiller du time til vaksinering via lenke på knappen under 

Helseboka

14.09.2022 - Informasjon om den oppdaterte vaksinen
 • Hva er forskjellen på den opprinnelige vaksinen og de oppdaterte vaksinene?

De oppdaterte vaksinene av Comirnaty og Spikevax inneholder mRNA fra det opprinnelige wuhanviruset i tillegg til mRNA fra en omikronvariant. Hensikten med å oppdatere vaksinene er å tilpasse dem til stadig nye varianter av koronaviruset. De oppdaterte vaksinene gir bedre antistoffrespons mot omikron. Det at vaksinene gir høyere antistoffnivå, vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet. Foreløpig er det ikke avklart hvor sto denne forskjellen er og hvor lenge den varer. De opprinnelige mRNA-vaksinene gir god beskyttelsen mot å bli alvorlig syk. Vi forventer at de oppdaterte vaksinene gir en tilvarende god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

 • Hvor lang tid skal det gå mellom dosene?

Det bør ha gått minst 4 måneder siden du fikk forrige oppfriskningsdose.

 • Jeg har gjennomgått covid-sykdom. Må jeg likevel ta oppfriskningsdose?

Ja, anbefalingen om ny dose for personer 65 år og eldre gjelder uavhengig av om man har gjennomgått infeksjon.

 • Hvor lang tid etter gjennomgått luftveisinfeksjon, som antas å være covid, kan jeg ta oppfriskningsdose?

Det bør gå minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

 • Har den oppdaterte vaksinen flere eller andre bivirkninger?

Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være veldig lik det vi har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene.

14.09.2022 - Følgende gruppe anbefales 4.vaksinedose
 • Personer 65 år og eldre.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

o organtransplanterte

o alvorlig og moderat immunsvikt

o immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

o hematologisk kreftsykdom siste fem år

o annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

o alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

o Downs syndrom

o kronisk nyresykdom og nyresvikt

2

o kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

o demens

o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

o kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

o hjerneslag

o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

14.09.2022 - Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

14.09.2022 - Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
22.08.2022 - Drop in for 4.vaksinedose for innbyggere på 65 år og eldre, samt for risikogrupper 18-64 år.

Vi tilbyr drop in for 4. dose for gruppene 65 år og eldre, samt for risikogrupper 18-64 år.

Alle over 64 år blir enten oppringt med spørsmål man vil ha vaksine, eller så får dere tildelt time til vaksinasjon på SMS.

Dersom du ikke blir kontaktet, så kan du møte opp til drop in på følgende tidspunkter:

Tid: torsdag 25. august kl 8.30 – 12.00 og torsdag 1. september kl 14-18.

Sted: Noresund skole.

 • Og selvfølgelig er det også mulig å droppe innom for vaksine dersom du ønsker dose 1, 2 eller 3.

Husk at det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og 4, samt at ved gjennomgått Koronasykdom skal det gå minst 3 uker, men  gjerne lenger intervall,  mellom infeksjon og vaksinering

Tid: torsdag 25. august kl 8.30 – 12.00 og torsdag 1. september kl 14-18.

Sted: Noresund skole.

 • Og selvfølgelig er det også mulig å droppe innom for vaksine dersom du ønsker dose 1, 2 eller 3.

Husk at det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og 4, samt at ved gjennomgått Koronasykdom skal det gå minst 3 uker, men  gjerne lenger intervall,  mellom infeksjon og vaksinering

 

Vaksineinformasjon 2021

Vaksineinformasjon 2021
06.10.2021 - Oppfriskningsdose (3.vaksinedose) til innbyggere over 65 år.

Regjeringen har, etter råd fra FHI, vedtatt å anbefale en oppfriskningsdose av vaksine mot Covid-19 til alle innbyggere over 65 år. Dosen skal gis minst 6 måneder etter at dose 2 ble satt. Innbyggere vil bli kontaktet av kommunenes vaksinasjonsteam. FHI vil videre vurdere om 3. dose også bør tilbys helsepersonell og innbyggere under 65 år.

Her kan du lese mer

21.09.2021 - 3.vaksinedose til personer med nedsatt immunforsvar
 • FHI har publisert en anbefaling om hvilke risikogrupper som anbefales tredje dose med corona-vaksine. Vedlagt ligger oversikt over hvilke sykdommer og medisiner dette gjelder. Dersom du mener du er i denne gruppen kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale, telefon 901 96 152. Det er tilbud om vaksinering denne uken og neste uke.
 • Spesialisthelsetjenesten skal gi beskjed til de pasientene som anbefales tredje dose. Det er mulig dette kan ta tid, og vi ber derfor om at pårørende hjelper oss å nå ut med informasjon om 3.dose til personer som ikke er digitalt aktive.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

08.09.2021 - Vaksinering av 12-15 åringer

I uke 37, onsdag den 15.oktober er det vaksinering av 12 - 15 åringer. Dette vil foregå på Krøderen og Noresund skole. 

31.08.2021 - DROP-IN vaksinering uke 35

Har du ikke tatt vaksinen enda? Da har du mulighet for drop-in vaksinering på kommunehuset førstkommende torsdag kl 17-19. Dersom du har spørsmål om vaksineringen kan du ringe vaksinetelefonen 901 96 152. Har du utsatt vaksinen pga sprøyteskrekk? Vi kan hjelpe deg – ta kontakt med vaksinetelefonen for videre avtaler.

20.08.2021 - Vaksine tilbud til 16 og 17 åringer (født 2004 og 2005)

16 og 17 åringer (født i 2004 og 2005) skal nå få tilbud om Covid-19 vaksinering. Vi vil ta kontakt med alle aktuelle ungdommer i løpet av neste uke (uke 34) for å høre om de ønsker vaksine, og evt sette opp timeavtale. Ungdom født i 2005, og som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foreldrene for å kunne vaksineres. Det vil bli vaksinering på kveldstid for denne gruppa for å bidra til enklere logistikk for familiene. https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Gravide anbefales nå vaksine mot Covid -19. FHI anbefaler gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester. Ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale. Telefon 901 96 152. https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

18.08.2021 - Oppfordring til dere som ikke har tatt 1.vaksinedose

Det nærmer seg nå siste innspurt på vaksinasjonen. Det betyr at de som ikke har fått første dose, men nå ønsker vaksine bør ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale, telefon 90 19 61 52.

Vi tilbyr også drop in timer for dose 1. Drop in blir fredag 27. august kl 9-11 på kommunehuset.

Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at de som ikke har tatt coronavaksinen gjør det. Dette vil sikre høy vaksinasjonsdekning lokalt, og bidra til redusert risiko for lokal økt smittespredning og syketilfeller

30.06.2021 - Status og vaksineinformasjon
 • Vi begynner nå (uke 26) å vaksinere gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år). Dersom du er i den gruppen, og ikke har registrert deg i vaksinekø på hjemmesiden må du gjøre det nå.
 • Studenter vil få tilbud om første dose i hjemkommunen, og studiestedet skal tilby andre dose dersom det er uforholdsmessig lang reisevei til hjemkommunen. Studentene må avbestille time til andre dose i Krødsherad kommune, dersom de ikke har tenkt å benytte seg av denne.
 • Alle skole- og barnehageansatte i Krødsherad kommune vil bli prioritert for vaksine. Vi har mulighet til å gi 10 % av dosene til denne gruppen. Skole – og barnehageansatte som bor i Krødsherad kommune, men jobber i annen kommune vil bli prioritert i den kommunen de jobber.
 • Vi vaksinerer hver torsdag i hele sommer, og er forespeilet i overkant av 100 doser hver uke, med en topp på ca 350 doser i uke 32. FHI presiserer at dette foreløpig er usikre tall, men med denne prognosen vil vi komme langt med å kunne tilby første dose til våre innbyggere i sommer.
21.06.2021 - Status og vaksineinformasjon
 • Vi er nå ferdige med å vaksinere innbyggere født på 1960-tallet og tidligere. Dersom noen i de aldersgruppene ikke har fått vaksine, eller har timeavtale, bes de ta kontakt på vaksinetelefon 901 96 152.

 

 • Helsemyndighetene har de siste ukene gitt flere ulike forordninger når det gjelder intervall for andre vaksinedose. Anbefalingen fra myndighetene er nå at kommunene ikke bør gi ut time til andre dose før størsteparten av innbyggere har fått første dose. Dette for å unngå stadig forandring av timer pga nye forordninger. De som vaksineres i ukene fremover nå vil derfor ikke få time til andre dose før det er mer avklart hvilket doseintervall som skal brukes.

 

 • Kan du møte opp for vaksinasjon på kort varsel? Da kan du sette deg opp på kommunens ringeliste for vaksine ved å ringe vaksinetelefonen 901 96 152.
 • ​For å stå på listen, må du:

- Ha fylt 18 år

- Bo i Krødsherad kommune

- Kunne møte opp for vaksinasjon på torsdager innen 30 minutter

-Personer som har fått første dose med koronavaksine, kan ikke sette seg på ringelisten.

Slik fungerer det:

 • Kommunen må følge Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først. Men av og til blir det vaksinedoser til overs, og for å få brukt disse dosene, er det nødvendig med en liste over personer som kan stille til vaksinasjon på kort varsel. Innbyggere på ringelisten vil bli prioritert inn mot samme prioriteringsgruppe som vi ellers vaksinerer. Dette vil si at når vi vaksinerer i gruppe 9 (45-54 år), vil vi fortrinnsvis ringe innbyggere i denne aldersgruppen som har satt seg på liste, dersom vi har doser til overs.
 • Tilslutt vil vaksineteamet takke for all velvilje og fleksibilitet fra dere innbyggere når det gjelder timer til vaksinasjon. Den fleksibiliteten trenger vi også videre i sommer når vi får økt antall doser i ferieukene.

 

 

Status vaksinedoser 2021

Status Vaksinedoser 2021
Status på mottak av vaksinedoser uke for uke

Uke 40

Ingen vaksinering

Uke 39

I uke 39 skal det settes ca 45 vaksinedoser, disse skal gå til 2. og 3. vaksinedose. 

Her kan du se statusoversikt for uke 38 (PDF, 314 kB)

Uke 38

I uke 38 skal det settes ca 15 vaksinedoser, disse skal gå til 2. og 3. vaksinedose. 

Her kan du se status oversikt for uke 37 (PDF, 313 kB)

Uke 37

I uke 37 har vi 130 vaksinedoser som skal settes. Aldersgruppen 12-15 år vaksineres på skolene onsdag 15.09.2021. Torsdag 16.09.2021 er det vaksinering av flere som skal motta 2.vaksinedose. 

Det er drop in mulighet for 1.vaksinedose på kommunehuset 16.09 i tidsrommet 08:30 - 10:00. 

Ring vaksinetelefon 90196152 dersom du har spørsmål om vaksinering. 

Uke 36

Det vil ikke foregå vaksinering denne uken. 

Uke 35

Vi skal sette 70 vaksinedoser i uke 35. Disse går til vaksinering av 16-17 åringer, 2.vaksinedose og til de som møter på drop-in time. 

Her finner du status oversikt  (PDF, 264 kB)

Uke 34

Vi forventer å motta 592 vaksinedoser i uke 34. Disse går til 2.vaksinedose.

Her finner du status oversikt (PDF, 261 kB)

Uke 33

Vi forventer å motta 56 vaksinedoser i uke 33. Vi vaksinerer gruppe 11 og de som skal motta dose nr.2. 

Her finner du status oversikt (PDF, 221 kB)

Uke 31

Denne uken mottok vi 70 vaksinedoser med Pfizer vaksinen. Vi fortsetter å vaksinere gruppe 11 (25-39 år), og de som skal motta 2.dose.

----------------------------------------------------------------------------

Det vil ikke bli status oppdateringer rundt vaksinering, dersom det ikke skjer noe helt spesielt, i ukene 27-30 på grunn av ferieavvikling. 

----------------------------------------------------------------------------

Uke 26

I uke 26 mottar vi ca 135 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 130 vaksinedoser går til 1.dose og 5 vaksinedoser går til 2.dose. Vi vaksinerer gruppe 9 (45-54 år), og starter på gruppe 10  (18-24 år og 40-44 år).

Uke 25

I uke 25 mottar vi 147 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 112 vaksinedoser går til 1.dose og 35 vaksinedoser går til 2.dose. Vi vaksinerer gruppe 9 (45-54 år).

Her finner du status oversikt (PDF, 229 kB)

Uke 24

I uke 24 mottar vi 120 vaksinedoser med Pfizer -vaksinen. 72 vaksinedoser går til dose 1 og 48 vaksinedoser til dose 2. Vi fortsetter med Risikogruppe 8 (55-64 år). 

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 23

I uke 23 mottar vi 120 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 48 vaksinedoser går til dose 1 og 72 vaksinedoser går til dose 2. Risikogruppe 8. 

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 22

I uke 22 mottar vi 140 doser med Pfizer-vaksinen. 50 vaksinedoser går til dose 1 og 90 vaksinedoser går til dose 2. Risikogruppe 6 + 7 og såvidt gr 8.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 21

I uke 21 mottar vi 154 doser med Pfizer-vaksinen. Fortsetter med risikogruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

Uke 20

I uke 20 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. Begynner med risikogruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB) 

Uke 19

I uke 19 mottar vi 63 doser med Pfizer-vaksinen. Resten i risikogruppe 5. 

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

(Klikk på bildet for større versjon)

 

 

Uke 18

Her finner du status oversikt  (PDF, 957 kB)

I uke 18 mottar vi 84 doser med Pfizer-vaksinen. Fortsetter på risikogruppe 5. 

(Klikk på bildet for større versjon)

 

Uke 17

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

I uke 17 mottar vi 98 doser med Pfizer-vaksinen. Starter på risikogrupper 5-7. I løpet av denne uken skal alle født i 1956 og tidligere ha fått vaksine. Dersom det er noen i denne gruppen som ikke har fått tilbud, så ta kontakt med oss på tlf: 32150000. 

(Klikk på bildet for større versjon)

 

Uke 16

Her finner du status oversikt (PDF, 954 kB)

I uke 16 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles mellom første og andre vaksinering. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for avtale. 

I løpet av uke 16 vil alle innbyggere som er født i 1952 og tidligere ha fått tilbud om vaksine/blitt vaksinert med første dose. Vi fortsetter også å vaksinere personer i risikogruppene. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her.

Uke 15

I uke 15 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles til innbyggere som skal få sin første vaksinedose. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 14

I uke 14 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Vaksineringssted: Norefjellporten.

Torsdag 08.04.21: Vi begynner å vaksinere innbyggere i risikogruppe 4. Det er personer i alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 - 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her

Det er fastlegene som gir beskjed om hvilke personer som befinner seg i de ulike risikogruppene. Fastleger i andre kommuner gir beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

Uke 13

I uke 13 mottar vi 35 doser med Pfizer-vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten onsdag 31.mars fra kl.14:00. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 12

I uke 12 mottar vi 49 doser med Pfizer -vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten torsdag 25.mars, og de innbyggerne det gjelder har fått beskjed om tidspunkt for oppmøte. Når vi er ferdige med vaksineringen på torsdag har vi begynt på innbyggere født i 1944. 

Uke 11

I uke 11 mottar vi 35 doser av Pfizer-vaksinen som fordeles slik;

 • 2 doser til helsepersonell som skal ha sin andre dose.
 • 33 doser til innbyggere som er født i -38, -39, -40 og noen født i 41.

Vaksinasjonen vil foregå på Norefjellporten torsdag 18. mars og alle som får tilbud vil bli kontaktet på telefon mandag 15.03.

Uke 10

I uke 10 får vi 24 doser med vaksinen COMIRNATY (fra Pfizer). Disse vil i all hovedsak gis til innbyggere som skal ha dose 2, samt noen få til dose 1. Disse vil bli oppringt fra kommunen. Vi får også 100 doser fra AstraZeneca som skal gå til helsepersonell og innbyggere under 65 år med risikofaktorer. Disse blir også kontaktet pr telefon.

Innbyggere under 65 år, som er aktuelle for vaksinering i uke 10, har fått en sms fra Krødsherad kommune med tilbud om time for vaksinasjon. 

Til orientering har vi også takket ja til å ta imot vaksiner i påsken, og planlegger derfor vaksinering på helligdagene.

Uke 9

I uke 9 mottar vi 100 vaksinedoser fra Astra Zeneca. Folkehelseinstituttet har bestemt at denne vaksinen skal gå til helsepersonell under 65 år.

Vi mottar videre 18 vaksinedoser av samme vaksine som vi har brukt til nå (Pfizer) og disse går til innbyggere som skal ha 2. dose.

Uke 8

Vi vil kun motta 30 doser også i uke 8, dette på grunn av lagersituasjonen ved Folkehelseinstituttet. Alle disse vil gå til innbyggere og helsepersonell som skal ha dose 2. 

Uke 7

Vi vil motta 30 vaksinedoser og disse til gå til dose 1 og 2 til innbyggere som bor i omsorgsleiligheter og i tjenester for funksjonshemmede. tillegg vil noen av dosene bli gitt til helsepersonell. 

Uke 6

Vi vil motta 18 vaksinedoser onsdag den 10.02.2021. Vaksinedosene fordeles slik;

 • 5 vaksinedoser går til pasienter på Kryllingheimen som skal annengangs vaksineres. Når disse har fått sin 2.dose så er alle pasienter på Kryllingheimen fullvaksinert.
 • 10 vaksinedoser vil bli gitt til innbyggere over 85 år, de det gjelder vil bli kontaktet i løpet av dagen i dag 08.02, eller morgendagen. Vaksinasjonen vil bli gitt torsdag 11.02 på Norefjellporten.  Når disse dosene er satt så vil alle i Krødsherad som er over 85 år ha fått sin første vaksinedose.
 • 3 vaksinedoser vil bli gitt til ansatte innen helsesektoren.

Uke 5

Vi starter med massevaksinering på Norefjellporten av innbyggere over 85 år. Innbyggerne som skal vaksineres har alle fått beskjed. 

Status på mottak av vaksinedoser fremover
Status på mottak av vaksinedoser fremover
Uke 1; Vi mottok 10 vaksinedoser.
Uke 2; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 3; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 4; Vi mottok 20 vaksinedoser.
Uke 5: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 6: Vi mottok 18 vaksinedoser
Uke 7: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 8: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 9: Vi mottok 118 vaksinedoser
uke 10: Vi mottok 124 vaksinedoser
Uke 11: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 12: Vi mottok 49 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 13: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 14: Vi mottok 77 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 15: Vi mottok 91 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 16: Vi vil motta 91 vaksinedoser av Pfizer vaksinen
Uke 17: Vi vil motta 98 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen

Viktig informasjon vedrørende innkalling til vaksinasjon.

Krødsherad kommune bruker journalsystemet Helseboka i forbindelse med vaksinasjon. Heretter vil alle som får innkalling til vaksinasjon kun få SMS med timeavtale til dose 1 og dose 2. Egenerklæringsskjemaet, som ligger vedlagt i Helseboka, ber vi om at fylles ut i forkant av begge timeavtalene. Dersom du ikke ønsker vaksine er det svært viktig at du gir beskjed så fort som mulig, slik at andre kan få muligheten.

Ved spørsmål/problemer med systemet kan du ringe 90196152 mandag til fredag kl.08:00-15:00.

Slik ser sms`n du mottar fra Helseboka ut. 

 

Sted for vaksinering i Krødsherad

Vaksinering vil fra og med 3. juni foregå på kommunehuset. Bruk hovedinngangen ut mot Ringnesveien.

Dersom du ikke allerede har fått vaksine, eller har registrert deg i vaksinekø, er det viktig at du gjør det nå. Bruk denne linken: Registrering for vaksine

Vaksinering skjer etter følgende prioriteringer

Vaksineringen skjer etter følgende prioritering gitt fra regjeringen og helsemyndighetene:

 • Beboere på sykehjem og i tjenester til funksjonshemmede
 • Eldre over 85 år
 • Eldre fra 75 til 85 år
 • Eldre fra 65 til 75 år
 • 18 til 65 år med underliggende sykdommer

Informasjon om de ulike risikogruppene finner du her.

Inndeling av aldersklasser over 18 år i Krødsherad

I Krødsherad er det 1769 innbyggere over 18 år. Inndelt i aldersklassene fordeler de seg slik:

 • 85 og over: 34
 • 75-84: 137
 • 65-74: 301
 • 18-64: 1297
Om egenerklæringsskjema

Alle innbyggere som til nå har fått tilbud om koronavaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.

Du finner egenerklæringsskjemaet her

Vaksinasjon av AstraZeneca - vaksinen mot Covid-19 settes på pause i Norge inntil videre.

De av våre innbyggere som skulle vaksineres med denne vaksinen 11/3 og 12/3 har fått sms om utsettelse, og vil bli innkalt på nytt når det blir aktuelt med ny vaksinasjonstime.

Bakgrunnen for at vaksinasjon av AstraZeneca settes på pause kan du lese mer om her

Generell informasjon om vaksinasjon

Kommunen vil får beskjed minst 5 dager før vaksinen ankommer og når den har kommet har vi 5 dager på oss for å vaksinere.

I og med at den har så kort holdbarhet er vi forberedt på å vaksinere både hverdager og i helger – og dere må også være forberedt på det samme.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det er svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller andre personlige opplysninger. Vi vil ikke spørre om slike ting. 

 

På nettsiden til FHI (folkehelseinstituttet) kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet

 

Kontaktinfo

Spørsmål om vaksinasjon
Betjent hverdager kl. 08:00-15:00
Mobil 90 19 61 52