Informasjon om koronavaksine

Videre vaksinering (oppdatert 25.04.22)

 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 mnd etter dose 3.
 • Det er ikke en generell anbefaling pr nå om at personer over 80 år skal ta ny oppfriskingsdose. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
 • Dersom en av disse punktene gjelder deg selv eller pårørende, vennligst ta kontakt med vaksinetelefonen for timebestilling, tlf 90196152
 • Neste vaksinasjonsdag er planlagt tirsdag 3. mai.

 

Når det gjelder innbyggere som er i risikogruppe og har fastlege ved Noresund legekontor får kommunen beskjed om dette fra legene. Dersom man tilhører risikogruppene og har fastlege i annen kommune gir fastlegen beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

06.10.2021 - Oppfriskningsdose (3.vaksinedose) til innbyggere over 65 år.

Regjeringen har, etter råd fra FHI, vedtatt å anbefale en oppfriskningsdose av vaksine mot Covid-19 til alle innbyggere over 65 år. Dosen skal gis minst 6 måneder etter at dose 2 ble satt. Innbyggere vil bli kontaktet av kommunenes vaksinasjonsteam. FHI vil videre vurdere om 3. dose også bør tilbys helsepersonell og innbyggere under 65 år.

Her kan du lese mer

21.09.2021 - 3.vaksinedose til personer med nedsatt immunforsvar
 • FHI har publisert en anbefaling om hvilke risikogrupper som anbefales tredje dose med corona-vaksine. Vedlagt ligger oversikt over hvilke sykdommer og medisiner dette gjelder. Dersom du mener du er i denne gruppen kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale, telefon 901 96 152. Det er tilbud om vaksinering denne uken og neste uke.
 • Spesialisthelsetjenesten skal gi beskjed til de pasientene som anbefales tredje dose. Det er mulig dette kan ta tid, og vi ber derfor om at pårørende hjelper oss å nå ut med informasjon om 3.dose til personer som ikke er digitalt aktive.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

08.09.2021 - Vaksinering av 12-15 åringer

I uke 37, onsdag den 15.oktober er det vaksinering av 12 - 15 åringer. Dette vil foregå på Krøderen og Noresund skole. 

31.08.2021 - DROP-IN vaksinering uke 35

Har du ikke tatt vaksinen enda? Da har du mulighet for drop-in vaksinering på kommunehuset førstkommende torsdag kl 17-19. Dersom du har spørsmål om vaksineringen kan du ringe vaksinetelefonen 901 96 152. Har du utsatt vaksinen pga sprøyteskrekk? Vi kan hjelpe deg – ta kontakt med vaksinetelefonen for videre avtaler.

20.08.2021 - Vaksine tilbud til 16 og 17 åringer (født 2004 og 2005)

16 og 17 åringer (født i 2004 og 2005) skal nå få tilbud om Covid-19 vaksinering. Vi vil ta kontakt med alle aktuelle ungdommer i løpet av neste uke (uke 34) for å høre om de ønsker vaksine, og evt sette opp timeavtale. Ungdom født i 2005, og som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foreldrene for å kunne vaksineres. Det vil bli vaksinering på kveldstid for denne gruppa for å bidra til enklere logistikk for familiene. https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Gravide anbefales nå vaksine mot Covid -19. FHI anbefaler gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester. Ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale. Telefon 901 96 152. https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

18.08.2021 - Oppfordring til dere som ikke har tatt 1.vaksinedose

Det nærmer seg nå siste innspurt på vaksinasjonen. Det betyr at de som ikke har fått første dose, men nå ønsker vaksine bør ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale, telefon 90 19 61 52.

Vi tilbyr også drop in timer for dose 1. Drop in blir fredag 27. august kl 9-11 på kommunehuset.

Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at de som ikke har tatt coronavaksinen gjør det. Dette vil sikre høy vaksinasjonsdekning lokalt, og bidra til redusert risiko for lokal økt smittespredning og syketilfeller

30.06.2021 - Status og vaksineinformasjon
 • Vi begynner nå (uke 26) å vaksinere gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år). Dersom du er i den gruppen, og ikke har registrert deg i vaksinekø på hjemmesiden må du gjøre det nå.
 • Studenter vil få tilbud om første dose i hjemkommunen, og studiestedet skal tilby andre dose dersom det er uforholdsmessig lang reisevei til hjemkommunen. Studentene må avbestille time til andre dose i Krødsherad kommune, dersom de ikke har tenkt å benytte seg av denne.
 • Alle skole- og barnehageansatte i Krødsherad kommune vil bli prioritert for vaksine. Vi har mulighet til å gi 10 % av dosene til denne gruppen. Skole – og barnehageansatte som bor i Krødsherad kommune, men jobber i annen kommune vil bli prioritert i den kommunen de jobber.
 • Vi vaksinerer hver torsdag i hele sommer, og er forespeilet i overkant av 100 doser hver uke, med en topp på ca 350 doser i uke 32. FHI presiserer at dette foreløpig er usikre tall, men med denne prognosen vil vi komme langt med å kunne tilby første dose til våre innbyggere i sommer.
21.06.2021 - Status og vaksineinformasjon
 • Vi er nå ferdige med å vaksinere innbyggere født på 1960-tallet og tidligere. Dersom noen i de aldersgruppene ikke har fått vaksine, eller har timeavtale, bes de ta kontakt på vaksinetelefon 901 96 152.

 

 • Helsemyndighetene har de siste ukene gitt flere ulike forordninger når det gjelder intervall for andre vaksinedose. Anbefalingen fra myndighetene er nå at kommunene ikke bør gi ut time til andre dose før størsteparten av innbyggere har fått første dose. Dette for å unngå stadig forandring av timer pga nye forordninger. De som vaksineres i ukene fremover nå vil derfor ikke få time til andre dose før det er mer avklart hvilket doseintervall som skal brukes.

 

 • Kan du møte opp for vaksinasjon på kort varsel? Da kan du sette deg opp på kommunens ringeliste for vaksine ved å ringe vaksinetelefonen 901 96 152.
 • ​For å stå på listen, må du:

- Ha fylt 18 år

- Bo i Krødsherad kommune

- Kunne møte opp for vaksinasjon på torsdager innen 30 minutter

-Personer som har fått første dose med koronavaksine, kan ikke sette seg på ringelisten.

Slik fungerer det:

 • Kommunen må følge Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først. Men av og til blir det vaksinedoser til overs, og for å få brukt disse dosene, er det nødvendig med en liste over personer som kan stille til vaksinasjon på kort varsel. Innbyggere på ringelisten vil bli prioritert inn mot samme prioriteringsgruppe som vi ellers vaksinerer. Dette vil si at når vi vaksinerer i gruppe 9 (45-54 år), vil vi fortrinnsvis ringe innbyggere i denne aldersgruppen som har satt seg på liste, dersom vi har doser til overs.
 • Tilslutt vil vaksineteamet takke for all velvilje og fleksibilitet fra dere innbyggere når det gjelder timer til vaksinasjon. Den fleksibiliteten trenger vi også videre i sommer når vi får økt antall doser i ferieukene.

 

Status på mottak av vaksinedoser uke for uke

Uke 40

Ingen vaksinering

Uke 39

I uke 39 skal det settes ca 45 vaksinedoser, disse skal gå til 2. og 3. vaksinedose. 

Her kan du se statusoversikt for uke 38 (PDF, 314 kB)

Uke 38

I uke 38 skal det settes ca 15 vaksinedoser, disse skal gå til 2. og 3. vaksinedose. 

Her kan du se status oversikt for uke 37 (PDF, 313 kB)

Uke 37

I uke 37 har vi 130 vaksinedoser som skal settes. Aldersgruppen 12-15 år vaksineres på skolene onsdag 15.09.2021. Torsdag 16.09.2021 er det vaksinering av flere som skal motta 2.vaksinedose. 

Det er drop in mulighet for 1.vaksinedose på kommunehuset 16.09 i tidsrommet 08:30 - 10:00. 

Ring vaksinetelefon 90196152 dersom du har spørsmål om vaksinering. 

Uke 36

Det vil ikke foregå vaksinering denne uken. 

Uke 35

Vi skal sette 70 vaksinedoser i uke 35. Disse går til vaksinering av 16-17 åringer, 2.vaksinedose og til de som møter på drop-in time. 

Her finner du status oversikt  (PDF, 264 kB)

Uke 34

Vi forventer å motta 592 vaksinedoser i uke 34. Disse går til 2.vaksinedose.

Her finner du status oversikt (PDF, 261 kB)

Uke 33

Vi forventer å motta 56 vaksinedoser i uke 33. Vi vaksinerer gruppe 11 og de som skal motta dose nr.2. 

Her finner du status oversikt (PDF, 221 kB)

Uke 31

Denne uken mottok vi 70 vaksinedoser med Pfizer vaksinen. Vi fortsetter å vaksinere gruppe 11 (25-39 år), og de som skal motta 2.dose.

----------------------------------------------------------------------------

Det vil ikke bli status oppdateringer rundt vaksinering, dersom det ikke skjer noe helt spesielt, i ukene 27-30 på grunn av ferieavvikling. 

----------------------------------------------------------------------------

Uke 26

I uke 26 mottar vi ca 135 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 130 vaksinedoser går til 1.dose og 5 vaksinedoser går til 2.dose. Vi vaksinerer gruppe 9 (45-54 år), og starter på gruppe 10  (18-24 år og 40-44 år).

Uke 25

I uke 25 mottar vi 147 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 112 vaksinedoser går til 1.dose og 35 vaksinedoser går til 2.dose. Vi vaksinerer gruppe 9 (45-54 år).

Her finner du status oversikt (PDF, 229 kB)

Uke 24

I uke 24 mottar vi 120 vaksinedoser med Pfizer -vaksinen. 72 vaksinedoser går til dose 1 og 48 vaksinedoser til dose 2. Vi fortsetter med Risikogruppe 8 (55-64 år). 

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 23

I uke 23 mottar vi 120 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 48 vaksinedoser går til dose 1 og 72 vaksinedoser går til dose 2. Risikogruppe 8. 

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 22

I uke 22 mottar vi 140 doser med Pfizer-vaksinen. 50 vaksinedoser går til dose 1 og 90 vaksinedoser går til dose 2. Risikogruppe 6 + 7 og såvidt gr 8.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Uke 21

I uke 21 mottar vi 154 doser med Pfizer-vaksinen. Fortsetter med risikogruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

Uke 20

I uke 20 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. Begynner med risikogruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB) 

Uke 19

I uke 19 mottar vi 63 doser med Pfizer-vaksinen. Resten i risikogruppe 5. 

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

(Klikk på bildet for større versjon)

 

 

Uke 18

Her finner du status oversikt  (PDF, 957 kB)

I uke 18 mottar vi 84 doser med Pfizer-vaksinen. Fortsetter på risikogruppe 5. 

(Klikk på bildet for større versjon)

 

Uke 17

Her finner du status oversikt (PDF, 958 kB)

I uke 17 mottar vi 98 doser med Pfizer-vaksinen. Starter på risikogrupper 5-7. I løpet av denne uken skal alle født i 1956 og tidligere ha fått vaksine. Dersom det er noen i denne gruppen som ikke har fått tilbud, så ta kontakt med oss på tlf: 32150000. 

(Klikk på bildet for større versjon)

 

Uke 16

Her finner du status oversikt (PDF, 954 kB)

I uke 16 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles mellom første og andre vaksinering. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for avtale. 

I løpet av uke 16 vil alle innbyggere som er født i 1952 og tidligere ha fått tilbud om vaksine/blitt vaksinert med første dose. Vi fortsetter også å vaksinere personer i risikogruppene. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her.

Uke 15

I uke 15 mottar vi 91 doser med Pfizer-vaksinen. Disse skal fordeles til innbyggere som skal få sin første vaksinedose. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 14

I uke 14 mottar vi 77 doser med Pfizer-vaksinen. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Vaksineringssted: Norefjellporten.

Torsdag 08.04.21: Vi begynner å vaksinere innbyggere i risikogruppe 4. Det er personer i alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 - 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her

Det er fastlegene som gir beskjed om hvilke personer som befinner seg i de ulike risikogruppene. Fastleger i andre kommuner gir beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.  

Uke 13

I uke 13 mottar vi 35 doser med Pfizer-vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten onsdag 31.mars fra kl.14:00. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. 

Uke 12

I uke 12 mottar vi 49 doser med Pfizer -vaksinen. Vi skal vaksinere innbyggere på Norefjellporten torsdag 25.mars, og de innbyggerne det gjelder har fått beskjed om tidspunkt for oppmøte. Når vi er ferdige med vaksineringen på torsdag har vi begynt på innbyggere født i 1944. 

Uke 11

I uke 11 mottar vi 35 doser av Pfizer-vaksinen som fordeles slik;

 • 2 doser til helsepersonell som skal ha sin andre dose.
 • 33 doser til innbyggere som er født i -38, -39, -40 og noen født i 41.

Vaksinasjonen vil foregå på Norefjellporten torsdag 18. mars og alle som får tilbud vil bli kontaktet på telefon mandag 15.03.

Uke 10

I uke 10 får vi 24 doser med vaksinen COMIRNATY (fra Pfizer). Disse vil i all hovedsak gis til innbyggere som skal ha dose 2, samt noen få til dose 1. Disse vil bli oppringt fra kommunen. Vi får også 100 doser fra AstraZeneca som skal gå til helsepersonell og innbyggere under 65 år med risikofaktorer. Disse blir også kontaktet pr telefon.

Innbyggere under 65 år, som er aktuelle for vaksinering i uke 10, har fått en sms fra Krødsherad kommune med tilbud om time for vaksinasjon. 

Til orientering har vi også takket ja til å ta imot vaksiner i påsken, og planlegger derfor vaksinering på helligdagene.

Uke 9

I uke 9 mottar vi 100 vaksinedoser fra Astra Zeneca. Folkehelseinstituttet har bestemt at denne vaksinen skal gå til helsepersonell under 65 år.

Vi mottar videre 18 vaksinedoser av samme vaksine som vi har brukt til nå (Pfizer) og disse går til innbyggere som skal ha 2. dose.

Uke 8

Vi vil kun motta 30 doser også i uke 8, dette på grunn av lagersituasjonen ved Folkehelseinstituttet. Alle disse vil gå til innbyggere og helsepersonell som skal ha dose 2. 

Uke 7

Vi vil motta 30 vaksinedoser og disse til gå til dose 1 og 2 til innbyggere som bor i omsorgsleiligheter og i tjenester for funksjonshemmede. tillegg vil noen av dosene bli gitt til helsepersonell. 

Uke 6

Vi vil motta 18 vaksinedoser onsdag den 10.02.2021. Vaksinedosene fordeles slik;

 • 5 vaksinedoser går til pasienter på Kryllingheimen som skal annengangs vaksineres. Når disse har fått sin 2.dose så er alle pasienter på Kryllingheimen fullvaksinert.
 • 10 vaksinedoser vil bli gitt til innbyggere over 85 år, de det gjelder vil bli kontaktet i løpet av dagen i dag 08.02, eller morgendagen. Vaksinasjonen vil bli gitt torsdag 11.02 på Norefjellporten.  Når disse dosene er satt så vil alle i Krødsherad som er over 85 år ha fått sin første vaksinedose.
 • 3 vaksinedoser vil bli gitt til ansatte innen helsesektoren.

Uke 5

Vi starter med massevaksinering på Norefjellporten av innbyggere over 85 år. Innbyggerne som skal vaksineres har alle fått beskjed. 

Status på mottak av vaksinedoser fremover
Status på mottak av vaksinedoser fremover
Uke 1; Vi mottok 10 vaksinedoser.
Uke 2; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 3; Vi mottok 5 vaksinedoser.
Uke 4; Vi mottok 20 vaksinedoser.
Uke 5: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 6: Vi mottok 18 vaksinedoser
Uke 7: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 8: Vi mottok 30 vaksinedoser
Uke 9: Vi mottok 118 vaksinedoser
uke 10: Vi mottok 124 vaksinedoser
Uke 11: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 12: Vi mottok 49 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 13: Vi mottok 35 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 14: Vi mottok 77 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 15: Vi mottok 91 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen
Uke 16: Vi vil motta 91 vaksinedoser av Pfizer vaksinen
Uke 17: Vi vil motta 98 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen

Viktig informasjon vedrørende innkalling til vaksinasjon.

Krødsherad kommune bruker journalsystemet Helseboka i forbindelse med vaksinasjon. Heretter vil alle som får innkalling til vaksinasjon kun få SMS med timeavtale til dose 1 og dose 2. Egenerklæringsskjemaet, som ligger vedlagt i Helseboka, ber vi om at fylles ut i forkant av begge timeavtalene. Dersom du ikke ønsker vaksine er det svært viktig at du gir beskjed så fort som mulig, slik at andre kan få muligheten.

Ved spørsmål/problemer med systemet kan du ringe 90196152 mandag til fredag kl.08:00-15:00.

Slik ser sms`n du mottar fra Helseboka ut. 

 

Sted for vaksinering i Krødsherad

Vaksinering vil fra og med 3. juni foregå på kommunehuset. Bruk hovedinngangen ut mot Ringnesveien.

Dersom du ikke allerede har fått vaksine, eller har registrert deg i vaksinekø, er det viktig at du gjør det nå. Bruk denne linken: Registrering for vaksine

Vaksinering skjer etter følgende prioriteringer

Vaksineringen skjer etter følgende prioritering gitt fra regjeringen og helsemyndighetene:

 • Beboere på sykehjem og i tjenester til funksjonshemmede
 • Eldre over 85 år
 • Eldre fra 75 til 85 år
 • Eldre fra 65 til 75 år
 • 18 til 65 år med underliggende sykdommer

Informasjon om de ulike risikogruppene finner du her.

Inndeling av aldersklasser over 18 år i Krødsherad

I Krødsherad er det 1769 innbyggere over 18 år. Inndelt i aldersklassene fordeler de seg slik:

 • 85 og over: 34
 • 75-84: 137
 • 65-74: 301
 • 18-64: 1297
Om egenerklæringsskjema

Alle innbyggere som til nå har fått tilbud om koronavaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.

Du finner egenerklæringsskjemaet her

Vaksinasjon av AstraZeneca - vaksinen mot Covid-19 settes på pause i Norge inntil videre.

De av våre innbyggere som skulle vaksineres med denne vaksinen 11/3 og 12/3 har fått sms om utsettelse, og vil bli innkalt på nytt når det blir aktuelt med ny vaksinasjonstime.

Bakgrunnen for at vaksinasjon av AstraZeneca settes på pause kan du lese mer om her

Generell informasjon om vaksinasjon

Kommunen vil får beskjed minst 5 dager før vaksinen ankommer og når den har kommet har vi 5 dager på oss for å vaksinere.

I og med at den har så kort holdbarhet er vi forberedt på å vaksinere både hverdager og i helger – og dere må også være forberedt på det samme.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det er svært viktig å presisere at du ikke må oppgi personnummer, kontonummer eller andre personlige opplysninger. Vi vil ikke spørre om slike ting. 

 

På nettsiden til FHI (folkehelseinstituttet) kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet

 

Kontaktinfo

Spørsmål om vaksinasjon
Betjent hverdager kl. 08:00-15:00
Mobil 901 96 152