Informasjon om selvtest

Fra og med 20.12.21 er det begrenset antall selvtester tilgjengelige.

Det er Krødsherad kommune som avgjør om du kan få utlevert selvtest i henhold til nasjonale retningslinjer.

Liste over hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge)

 • Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte.
   

 • Personer som har symptomer

  • Barn og unge (7-18 år)
  • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
  • Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner
    
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

  • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
    
 • Innreise
  • Innreisetesting da det per nå er et forskriftsfestet krav.

Hvis du ikke oppfyller kriteriene til å få en selvtest fra kommunen din må du selv kjøpe og betale for testen. Se råd for kjøp av selvtester i avsnittet under.

Dersom du tester positivt på selvtesten, må du ta PCR-test på legekontoret innen ett døgn. Du bør være hjemme til du får svar på PCR-testen. Dersom du tester positivt må du kontakte koronatelefonen for videre oppfølging. Her finner du informasjon om koronatelefon.

Dersom du er i prioritert gruppe kan du hente selvtest på legekontoret i ordinær åpningstid. 

 

Råd ved kjøp av selvtest

Det finnes mange forskjellige typer selvtester. Du kan enkelt få kjøpt en selvtest på et apotek, i butikk og på nettbutikk. Hvordan testen blir lagret, kvaliteten på testen og brukervennlighet vil kunne påvirke hvor mye du kan stole på testresultatet. Helsemyndighetene kan ikke gi råd om hvilken test eller merke du bør velge, dette fordi utvalget av selvtester er stort.

Når du kjøper en selvtest, bør du derfor se etter om:

 • Esken er merket med CE og fire tall. Tallene står rett etter bokstavene.
 • Bruksanvisningen er på norsk.

CE-merket bety at testen oppfyller kravene som er satt til kvalitet og sikkerhet. Du kan lese mer om CE-merking og EUs direktiv hos Forbrukerrådet.

Selvtester som selges i Norge  ha både CE-merket og norsk bruksanvisning. Du vil finne tester som oppfyller disse kravene blant annet på et apotek. Det er anbefalt å kjøpe testen et sted du kan få råd og veiledning.

Bruk av selvtester utenfor det kommunale testregimet

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.

Selvtest til prioriterte grupper kan hentes på legekontoret eller servicekontoret i ordinær åpningstid.

 

 

Kontaktinfo

Noresund legekontor
Telefon 32 15 09 00
Koronatelefon
Koronatelefon
Mobil 928 77 089

Betjent hverdager kl. 09:00-19:00 og helger kl. 09:00-19:00