Fysikalsk Institutt

Det er to fysioterapeuter som driver privatpraksis i Krødsherad.

Hans Erik Johnsen og Odd Ramstad har driftstilskudd og avtale med kommunen.

Fysioterapeutene forholder seg til en gitt takstplakat med hensyn til egenandeler fra pasienten.

Det er nødvendig med henvisning fra lege dersom du ønsker behandling hos disse fysioterapeutene.

Kontaktinfo

Noresund Fysikalske institutt
Mobil 922 77 721
Hans Erik Johnsen
Privatpraktiserende fysioterapeut
E-post
Mobil 922 77 721
Odd Ramstad
Privatpraktiserende fysioterapeut
E-post
Mobil 922 77 721

Åpningstider

Kl. 08:00 - 16:00