Barnevernvakta

Hva er barnevernvakta?

Barnevernvakta er en akuttberedskap for barn, unge og deres familie. Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger og på helligdager, og som ikke kan vente til virkedag.

Barnevernvakta består av trygge voksne, med utdannelse og lang erfaring fra arbeid med barn og unge.

Hvem kan kontakte barnevernvakta?

  • Alle som ønsker kan kontakte barnevernvakta.
  • Er du barn eller ungdom, og ønsker hjelp eller noen å snakke med, fordi du har det vanskelig, kan du ta kontakt.
  • Du kan ringe for en venn som har det vanskelig.
  • Foreldre eller andre voksne som opplever at en familie er i en krise, eller har en bekymring for et barn, en ungdom eller en familie kan ta kontakt.
  • Barnevernvakta kan kontaktes av politi, legevakt og andre instanser.

Når er riktig å kontakte barnevernvakta?

Det er vanskelig å definere hva som er en akutt krise da dette er individuelt. Opplever du som barn eller ungdom at du trenger hjelp, eller kjenner du barn og unge som trenger hjelp, kan barnevernvakta kontaktes. Vi finner sammen ut av hva vi kan hjelpe til med, eller bistår med å kontakte andre instanser som kan hjelpe.

Hva kan vi hjelpe med?

En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen, samtaler på kontoret, eller at vi kommer hjem til familien for å hjelpe i en krise eller sjekke om det er behov for hjelp dersom bekymringen kommer fra andre. Ved behov følger vi opp familien gjennom helgen/juledagene/påsken eller andre helligdagsperioder frem til barneverntjenesten har kontortid.

Kontaktinformasjon - barnevernvakta

Barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid, og som ikke kan vente til neste virkedag.  

Barnevernvakta kan kontaktes på telefon: 40 92 12 33.

Hverdager: Kl. 15.30 til 08.00

Helger og helligdager: døgnåpent 

Barnevernvakta er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge

Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er åpen fra kl. 15.00 - 08.00 på hverdager og døgnåpen i helger og på helligdager. Det er gratis å ringe alarmtelefonen.

Telefon: 116 111

Se mer på Alarmtelefon barn og unge