Barnevernvakt

Barnevernvakta kan treffes på telefon 91114600 hele døgnet utenom barneverntjenestens ordinære åpningstid.

 

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal er  en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestens ordinære kontortid.

 

Telefonnummer: 91114600
Fredag og lørdag: Kl. 17.00 - 24.00
Søndag til torsdag: Kl. 17.00 - 22.00

 

Utenom barnevernvakta åpningstid kan Alarmtelefonen for barn og unge kontaktes på telefon 116 111 eller politiet 02800.