Barnevernvakt

Krødsherad er også med i den interkommunale barnevernvakten for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal. Interkommunal barnevernvakt er en akuttbredskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestenes ordinære kontortid. 

Telefonnummer: 91114600
Fredag og lørdag: Kl. 17.00 - 01.00
Søndag til torsdag: Kl. 17.00 - 24.00

Utenom barnevernvakta åpningstid kan Alarmtelefonen for barn og unge kontaktes på telefon 116 111 eller politiet 02800.