Barneverntjenesten

Krødsherad er med i den interkommunale barneverntjenesten for Modum, Sigdal og Krødsherad.

For ytterligere informasjon, følg denne linken til den interkommunal barneverntjenesten på Modum kommunes hjemmesider.