Kommunepsykolog barn og unge

Dette er et tilbud til barn og unge fra 0-30 år med lettere psykiske helseplager, samt foreldre og gravide.

Hva gjør kommunepsykologen?

  • Kartlegger og vurderer omfanget av problemer, hjelpebehov og mulige tiltak.
  • Gir veiledning til foreldre og korttidsbehandling (max 6 samtaler)
  • Samarbeider med helsesykepleiere, fastleger, skole, barnehage PPT, barnevern, familievernkontor m.fl.
  • Arbeider med gruppetilbud og forebyggende tiltak
  • Tilbyr veiledning til andre yrkesgrupper
  • Tilbyr undervisning og foredrag relatert til psykisk helse hos barn og unge

     

    Kontakt skjer gjennom henvendelse til jordmor/helsesykepleier som følger barnet ditt, psykiatrisk sykepleier eller din fastlege.

Kontaktinformasjon til jordmortjenesten finner du her.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post