Reisemålsprosess Norefjell

Sigdal og Krødsherad kommuner har gjennomført en reisemålsprosess for Norefjell i 2017. Prosessen er nå avsluttet og den vedlagte rapporten «Helhetlig strategi for Norefjell» oppsummerer arbeidet. Styringsgruppen vil takke alle som har bidratt med innspill i arbeidet, og rapporten blir nå en del av kunnskapsgrunnlaget for kommunenes arbeid med kommunedelplanene for Norefjell, Djupsjøen, Tempelseter og Eggedal sentrum. Følg linkene til dokumentet under.

 

Målet med arbeidet har vært å:

  • Finne løsninger som gir attraksjonskraft og økt næringsutvikling, og som samtidig ivaretar interessene til tilreisende, hytte-/leilighetseiere og lokalbefolkning
  • Finne helhetlige og mer bærekraftige løsninger når det gjelder arealbruk, infrastruktur og kommersielle tilbud
  • Sikre langsiktig utviklingsevne

Det er opprettet en facebookside, der vi fortløpende legger ut informasjon om prosjektet. Vi håper også på innspill og kommentarer fra dere. Gruppen er åpen for alle. Følg denne linken til facebooksiden

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 482 20 311