Tettstedsutvikling Noresund - arbeidsmøte 19. mars

Klikk for stort bilde

Tettstedsutvikling Noresund

Arbeidet med Kommunedelplan Norefjell 2019-2035 er nå godt i gang. Et av punktene i planprogrammet er å se på hvordan Noresund kan utvikles som tettsted, et godt hjemsted for fastboende og handelssted. Bør Noresund knyttes tettere til Norefjell og bli et handelssentrum for alle besøkende på fjellet?  Hva skal til for at Noresund  skal være et hyggelig/foretrukket sted og stoppe for gjennomreisende.

Noresund er en naturlig innfallsport til Norefjell, og vi ønsker at man allerede her skal oppleve at man er kommet til destinasjonen Norefjell. 

Mandag 19. mars er grunneier og aktører  innkalt til arbeidsmøte hvor vi begynner prosessen med å definere hva som skal til for at vi skal nå våre mål i forhold til Noresund. Har du lyst til å være med, men ikke har fått brev i posten, er du hjertelig velkommen. Arbeidsmøtet er på kommunehuset mandag 19.mars kl 18.30-21.00.

 
Påmelding til Ellen Anne Bye, 48 95 94 87