Oppstart av planarbeid for Norefjell Skisenter, øvre del

Norefjell Skisenter AS ønsker å detaljregulere et område i øvre del av skisenteret, og området omkring Mellomstasjonen / Skistua og heisen «Toseteren», samt et areal for skiheis ved Bøseter.

Det blir gjennomført et informasjonsmøte om reguleringsprosessen tirsdag 26. oktober kl. 1800 på Norefjell Ski&SPA.

Hvis du ønsker å delta på informasjonsmøtet, send melding innen søndag 24. oktober kl. 1800 til sf@norefjell.com

Ellers kan spørsmål/kommentarer/merknader til varsling av oppstart kan sendes til: tor.christensen@structor.no innen 17. november.

Se alle dokumenter under: