Bredbåndsutbygging

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Som ledd i dette søker kommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging. 

2020:

Det planlegges å søke støtte for å realisere utbygging i områdene Sandum - Heia - Ringnes, Rundskogen og Redalen. Kommunen har lagt dette på høring, se mer om høringa her.

2019:

Kommunen søkte om midler og fikk støtte til områdene Nordre Ørpen-Veikåker, Veikåker-Svartekroken.

2018:

Det ble søkt om midler fra Nkom til bredbåndsutbygging i følgende områder:

  1. Skogstad - Glasrudskogen
  2. Hervik - Green
  3. Skinnes - Fyran
  4. Nore

Vi søkte om 1,4 mill. kroner og fikk i høst tilslag på hele søknadsbeløpet.

Midtkraft er nå igang med utbygging av bredbånd etter oppdrag fra kommunen. Følgende områder vil bli utbygd i denne omgang:

 
Nr. Område Periode
1 Glesne Juni 2018 - Desember 2018
2 Olberg-Bjertnes November 2018 - August 2019
3 Sørlie-Råen-Bjøre-Leir Mars 2019 - Oktober 2019
4 Svartekroken Mai 2019 - Desember 2019

 

Les mer om utbyggingen i dokumentene under
Datert Dokument
31.07.2018
10.10.2018

Utbyggingsrapport (PDF, 45 kB)

10.01.2019

 

10.01.2019