Bli med på en spennende ettermiddag for Krøderen og Krødsherad kommune!

Krødsherad kommune er én kommune med to tettsteder. Om tettstedet Krøderen er følgende presisert i kommunens langsiktige plan for utvikling av kommunen - Kommuneplanens samfunnsdel*: «Krøderen er et attraktivt senter for utvikling av industri og opplevelser». Videre er følgende presisert i samme plan, som noe av premisset for det som skal skje:

  • Stimulerer til at etablerte aktører videreutvikler sine virksomheter
  • Tilbyr tilrettelagte arealer for industri på Slettemoen
  • Styrker Krøderbanen som et lokomotiv i kulturopplevelser
  • Stimulerer til bruk av Krøderfjorden som næringsarena

Vi ønsker en bred, inkluderende samt forankrede prosess, og har derfor startet arbeidene for en fremtidig områderegulering, med en mulighetsstudie. Vi har engasjert et fagmiljø som kjenner oss godt fra før. DRMA AS er et Drammensbasert arkitektmiljø, som jobber med flere aspekter av samfunnsutvikling, og som har bred erfaring fra prosesser som den vi nå befinner oss i. Solveig Bergstrøm (solveig@drma.no) er vår kontaktperson, og driver prosessen fremover sammen med Geir Bottolfs (geir@norwayhomeofskiing.com) i Krøderen Velforening og Jørgen Moe (Jorgen.Moe@krodsherad.kommune.no) i Krødsherad Kommune

Denne mulighetsstudien, som har som mål å ramme inn og konkretisere de mulighetene som kommunen skal prioritere i sitt kommende reguleringsarbeid, har følgende fremdrift:

  1. Innspillsmøte 1:

Det er ikke alle stemmer som høres i et folkemøte. Derfor har Krødsherad kommune invitert noen særskilte stemmer som har fått anledning til å møte DRMA for å dele sine taker, i en tidlig innspillsrunde. Den 16.09. ble det avhold møter mellom arkitektene og Krøderbanen (m/ MS Kryllingen og Krøderheimen), Elevrådet på Krødsheradskolen, Idrettslag, Næringsliv og Velforeninger. Dette arbeidet er oppsummert og du finner det vedlagt denne e-posten.

Mulighetsstudie Krøderen
Tittel Publisert Type
Mulighetsstudie Krøderen - innspill til steder 16 09 2022[54][80]

06.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mulighetsstudie Krøderen - innspill til steder 16 09 2022[54][80].pdf
Mulighetsstudie Krøderen - innspill pa° kart 16 09 2022[63][20]

06.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mulighetsstudie Krøderen - innspill på kart 16 09 2022[63][20].pdf

 

  1. Folkemøte 1:

Møtet finner sted den 11. oktober klokken 18:00 i Samfunnshuset på Krøderen, og alle er invitert. Meld deg på til jorgen.moe@krødsherad.kommune.no eller aller helst via Facebook-arrangementet herDRMA leder møtet sammen med Krøderen Vel og Krødsherad kommune. Arrangørene legger opp til en morsom og spennende medvirkningsprosess, for å lære og lytte så mye som mulig. Alle er velkomne, men husk påmelding!

Her finner du programmet for folkemøte 1

 

  1. Folkemøte 2:

Med utgangspunkt i innspillene som har kommet frem i arbeidet så langt, vil DRMA legge frem skissene for andre gang. Det blir nok en gang anledning til å medvirke og spille inn, så sett av den 1. november klokken 18:00 (Sted og nærmere detaljer følger). Som del av det som legges frem i dette møtet, vil være anbefalinger og planer for det videre reguleringsarbeidet, som skal lede frem til den områdereguleringen som er ønsket for Krøderen og med det, også Krødsherad kommune.

Her finner du programmet for folkemøte 2

  1. Politisk behandling:

Mulighetsstudien skal behandles politisk i desember i år. Først i Formannskapet (Planutvalget) – så i Kommunestyret. Mulighetsstudien vil legges til grunn for reguleringsplanarbeidet som

 

  1. Oppstart av reguleringsplanarbeid

Når mulighetsstudien er vedtatt, sammen med plan for videre reguleringsarbeider, vil Krødsherad kommune starte opp område regulering. Hvordan denne prosessen blir, vet vi ikke før etter politisk behandling i Kommunestyret i desember.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og viktig prosess for Krødsherad og tettstedet Krøderen, og håper å se deg allerede den 11. oktober klokken 18:00 i Samfunnshuset på Krøderen

 

Solveig Bergstrøm               Geir Bottolfs                                   Jørgen Moe

DRMA AS                             Krøderen Velforening                    Krødsherad Kommune

 

*Kommuneplanens samfunnsdel eller i plan- og bygningsloven er omtalt i § 11-2. «Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

I dag 24.11.22 har formannskapet i krødsherad kommunen fått tilsendt mulighetsstudie for stedsutvikling Krøderen som er utarbeidet sammen dere. Det er en passende anledning til å takke alle dere som har bidratt til det vi mener er en innsiktsfull, spennende og god studie av Krøderen sine mange muligheter for videre utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn i bygda vår.

Krødsherad kommune og Krøderen velforening takker alle som møtte opp til innspillsverksted og folkemøte på Krøderen samfunnshus tirsdag 1. november.

Stort engasjement, kreative innspill og gode samtaler og diskusjoner preget en stor forsamling av Kryllinger i alle aldre fra hele bygda.

Under folkemøtet presenterte kommunene og velforeningen programmet og bakgrunn og mål med arbeidet, mens arkitektkontoret DRMA presenterte funn fra studien og et sett av foreslåtte strategier for å oppnå visjonen. Presentasjonene som ble brukt i møtet, finner du nederst i denne saken.

Er det ellers ting du lurer på, kan du kontakte prosjektansvarlig Jørgen Moe i Krødsherad kommune.

Det nærmer seg møte nummer to i rekken av innspillsmøter i forbindelse med arbeidet med ny mulighetsstudie for tettstedet Krøderen i Krødsherad kommune.

Sett av tirsdag 1. november klokken 18:00 i Samfunnshuset på Krøderen

Vi har fått veldig mye å arbeide med, og det er kan med sikkerhet sies at vi har funnet «mye gull». Kreativitet, utfoldelse, men også evnen til å prioritere preget forrige møte. Rådgiverne fra DRMA har oppsummere arbeidet så langt, og vil presentere det for oss alle i forbindelse med det annonserte folkemøtet på Krøderen samfunnshus den 1. november klokken 18:00 til 20:00.

Oppsummeringen publiserer vi sammen med annet underlag, på kommunens hjemmeside i forkant av arrangementet.

Vi håper du kan sette av tiden sammen med oss, og vi ville satt stor pris på om du hjalp oss å spre både invitasjonen og annen informasjon.

Snaut 100 mennesker møttes til det første folkemøtet. Vi håper at Samfunnshuset er den 1. november!

Alle er velkomne, men vi ville satt pris på å høre fra deg på forhånd. Det hjelper oss til å planlegge og være forberedt, og det hjelper deg til å følge med på ev. endringer, og ikke minst følge prosessen videre.

Meld deg gjerne på via facebookarrangementet vårt her

 

- Krøderen er et attraktivt senter for utvikling av industri og opplevelser

 

PROGRAM FOLKEMØTE;

Dato/tid: Tirsdag 11. oktober Klokken 18:00 til ca 20:00.

Sted: Krøderen Samfunnshus. Adresse. Byåsen 1, 3535 Krøderen.

Kontaktinfo

Jørgen Moe
Kommunalsjef
E-post