Bli med på en spennende ettermiddag for Krøderen og Krødsherad kommune!

Krødsherad kommune er én kommune med to tettsteder. Om tettstedet Krøderen er følgende presisert i kommunens langsiktige plan for utvikling av kommunen - Kommuneplanens samfunnsdel*: «Krøderen er et attraktivt senter for utvikling av industri og opplevelser». Videre er følgende presisert i samme plan, som noe av premisset for det som skal skje:

I dag 24.11.22 har formannskapet i krødsherad kommunen fått tilsendt mulighetsstudie for stedsutvikling Krøderen som er utarbeidet sammen dere. Det er en passende anledning til å takke alle dere som har bidratt til det vi mener er en innsiktsfull, spennende og god studie av Krøderen sine mange muligheter for videre utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn i bygda vår.

Krødsherad kommune og Krøderen velforening takker alle som møtte opp til innspillsverksted og folkemøte på Krøderen samfunnshus tirsdag 1. november.

Stort engasjement, kreative innspill og gode samtaler og diskusjoner preget en stor forsamling av Kryllinger i alle aldre fra hele bygda.

Under folkemøtet presenterte kommunene og velforeningen programmet og bakgrunn og mål med arbeidet, mens arkitektkontoret DRMA presenterte funn fra studien og et sett av foreslåtte strategier for å oppnå visjonen. Presentasjonene som ble brukt i møtet, finner du nederst i denne saken.

Er det ellers ting du lurer på, kan du kontakte prosjektansvarlig Jørgen Moe i Krødsherad kommune.

Det nærmer seg møte nummer to i rekken av innspillsmøter i forbindelse med arbeidet med ny mulighetsstudie for tettstedet Krøderen i Krødsherad kommune.

Sett av tirsdag 1. november klokken 18:00 i Samfunnshuset på Krøderen

Vi har fått veldig mye å arbeide med, og det er kan med sikkerhet sies at vi har funnet «mye gull». Kreativitet, utfoldelse, men også evnen til å prioritere preget forrige møte. Rådgiverne fra DRMA har oppsummere arbeidet så langt, og vil presentere det for oss alle i forbindelse med det annonserte folkemøtet på Krøderen samfunnshus den 1. november klokken 18:00 til 20:00.

Oppsummeringen publiserer vi sammen med annet underlag, på kommunens hjemmeside i forkant av arrangementet.

Vi håper du kan sette av tiden sammen med oss, og vi ville satt stor pris på om du hjalp oss å spre både invitasjonen og annen informasjon.

Snaut 100 mennesker møttes til det første folkemøtet. Vi håper at Samfunnshuset er den 1. november!

Alle er velkomne, men vi ville satt pris på å høre fra deg på forhånd. Det hjelper oss til å planlegge og være forberedt, og det hjelper deg til å følge med på ev. endringer, og ikke minst følge prosessen videre.

Meld deg gjerne på via facebookarrangementet vårt her

 

- Krøderen er et attraktivt senter for utvikling av industri og opplevelser

 

PROGRAM FOLKEMØTE;

Dato/tid: Tirsdag 11. oktober Klokken 18:00 til ca 20:00.

Sted: Krøderen Samfunnshus. Adresse. Byåsen 1, 3535 Krøderen.

Kontaktinfo

Jørgen Moe
Kommunalsjef
E-post
Mobil 93 03 39 07