Bli med på en spennende ettermiddag for Krøderen og Krødsherad kommune!

Krødsherad kommune er én kommune med to tettsteder. Om tettstedet Krøderen er følgende presisert i kommunens langsiktige plan for utvikling av kommunen - Kommuneplanens samfunnsdel*: «Krøderen er et attraktivt senter for utvikling av industri og opplevelser». Videre er følgende presisert i samme plan, som noe av premisset for det som skal skje:

Artikkelliste

Kontaktinfo

Jørgen Moe
Kommunalsjef
E-post
Mobil 93 03 39 07