Høring - forslag til veinavn

Krødsherad kommune legger herved ut følgende forslag til veinavn på høring:

Nedre Norelia og Øvre Norelia, Olbergsmoen, Høgevard og Surtebergflaget

Her er høringsdokument med kartoversikt og beskrivelse: Adressenavnforslag (PDF, 577 kB)

Forslagene er sendt på høring til Stedsnavntjenesten i Språkrådet som skal se på skrivemåten etter reglene i "Lov om Stadnamn". Endring av forslagenes skrivemåte vil kunne forekomme basert på deres tilrådning.

Forslagene har i størst mulig grad benyttet lokale stedsnavn i sine forslag.

Innspill og uttalelser til navneforslagene sendes kommunen pr. post til: Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller pr. e-post til post@krodsherad.kommune.no

Høringsfrist: 1. juni 2022