Høring - forslag til veinavn

For tiden er ingen veinavn på høring.

Krødsherad kommune legger her ut forslag til veinavn på høring. 

Forslagene er sendt på høring til Stedsnavntjenesten i Språkrådet som skal se på skrivemåten etter reglene i "Lov om Stadnamn". Endring av forslagenes skrivemåte vil kunne forekomme basert på deres tilrådning.

Forslagene har i størst mulig grad benyttet lokale stedsnavn i sine forslag.

Innspill og uttalelser til navneforslagene sendes kommunen pr. post til: Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller pr. e-post til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Høringsfrist:

Høringsdokument: