Noresund skole

Noresund skole er en barneskole der det dette skoleåret er 86 elever. Vi er en fulldelt skole som driver fådelt praksis. Det vil si at små klasser vil ha separert undervisning i matematikk, norsk og engelsk, men vil være sammenslått i muntlige og praktiske fag.

 

Vi gjennomfører to prosjekter (høst og vår) etter en modell med navn «Bifrost». Prosjektene er i stor grad elev initierte, aldersblandete og elevstyrte.

  

1.-4.klasse har namsam (uteskole) 3 timer i uka, der vi har eget friluftsområde med gapahuk 1 km fra skolen.

Vi har fine utearealer med leikeplass, ballbinge, idrettsbane/fotballbane og en skog som barna leker og bygger hytter i- noe som bidrar til at elevene har en aktiv skoledag.

 

Følg linkene for informasjon om SFO og Kulturskole.

Nyheter Noresund skole
For elever og ansatte
Kontakt oss
Råd og utvalg

Kontaktinfo

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923

Adresse

3536, Noresund