Krøderen skole

Krøderen skole er en barne- og ungdomsskole som skoleåret 2019/2020 har 170 elever i 1.-10. trinn.

Krøderen skole ligger i Krødsherad Kommune, med Krøderfjorden som nærmeste nabo.

Skolen ligger sentralt plassert i Krøderen sentrum, med gangavstand til Krødsheradhallen, og ski- og friluftsområder.

Skolen har de senere årene satset på en opprustning av ute arealene, med god tilrettelegging for en aktiv skoledag, som er et av skolens satsingsområder.

Vi har bl.a. sykkel/skatebordrampe, basketball- og volleyballbane i ungdomsskolen, samt klatrevegg, husker og lekeapparater i barneskolen.

I tillegg har vi idrettsbanen ved Krødsheradhallen, en ballbinge og den nybygde aktivitetsparken Kryllingparken @Krøderen. 

Ved siden av ballbingen er det tilrettelagt for å ha skøytebane vinterstid.

Følg linkene for informasjon om SFO og Kulturskole.

Kontaktinfo

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923

Adresse

Krøderfjordveien

3535, Krøderen