SFO Krødsherad skole fra skoleåret 2022/2023

Fra og med neste skoleår 2022/2023 blir det lagt opp til midlertidighet for alle elever i Krødsherad skolen, det vil derfor kun være SFO tilbud på Krøderen.

Åpningstidene er satt til 6.45- 16.45, men denne tiden kan utvides ved behov.

Søknadsfrist 1. april.

Endring eller oppsigelse av plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut.

Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret.

NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

 

Nytt fra neste skoleår 2022/2023:

  • Gratis kjernetid for førsteklassinger. I skolens uker er dette 8.00 - 15. 00.
  • Gratis leksehjelp til 3. og 4. klassinger, 1 time i uka, fordelt på 2 halvtimer etter skoletid mandag og torsdag.
Betalingssatser SFO 2022
SFO 01.01.2022
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 855 Pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 725 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 585 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 435 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 380 pr. dag
- 1/2 dag 190 pr.dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 105
Inntil 10 t pr. uke kr 145
Inntil 15 t pr. uke kr 165
mer enn 15 t pr. uke kr 215
Enkeltdager kr 20

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon: 

30 % for første, 50 % for de neste.

Moderasjonen gis til det barnet med minst plass

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krødsherad skole
E-post

Krøderen SFO: tlf: 91162470

Noresund SFO: tlf: 93201959

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923