Om Regionrådet

Regionrådet for Midt-Buskerud er et samarbeids- og interesseorgan for Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Rådet arbeider for utvikling av regionen med særlig vekt på de prioriterte satsingsområdene attraktivitet, digitalisering og samferdsel. Regionrådet skal ivareta interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organer på region-, fylkes- og riksplan.

 

 

 

Regionrådets medlemmer: 
Leder i Regionrådet:
Ordfører i Krødsherad Gustav Kalager 
Ordfører i Sigdal Tine Norman
Ordfører i Modum Ståle Versland 

Disse møter i Regionrådet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: 
Buskerud Fylkeskommune: Anders Wengen (V)
Buskerud Fylkeskommune: Brit Homstvedt (H) 

Administrative representanter i Regionrådet, med tale og forslagsrett: 
Rådmann i Krødsherad Stig Rune Kroken 
Rådmann i Sigdal Jostein Harm 
Rådmann i Modum Aud Norunn Strand 
Administrativ fylkeskontakt Kjersti Bærug Hulbakk 
Regionrådskoordinator Hilde Søraas Grønhovd 

Regionrådskoordinator er saksansvarlig og sekretær for regionrådet, og har ansvaret for gjennomføringen av Regionrådets handlingsplan. Regionrådet har i tillegg flere ansatte i ulike prosjekter: Digitaliseringssjef i 100 % og prosjektleder for Grønt Fagsenter i 50 %. Det regionale prosjektet Velferdsteknologi i Midt-Buskerud har også to prosjektledere i 50 % stilling.

 

Kontaktinformasjon

Regionrådets ansatte

Regionrådskoordinator 
Hilde Søraas Grønhovd hilde@midtbuskerud.no         92 06 37 33 

Digitaliseringssjef
Anette Westrum             anette@midtbuskerud.no       94 05 24 78

Prosjektleder Grønt Fagsenter Buskerud 
Eirik Kolsrud                   eirik.kolsrud@bfk.no              47 67 36 07

Prosjektleder Velferdsteknologi
Rebekka Foslien            rebekka@midtbuskerud.no     977 14 517

Prosjektleder Velferdsteknologi
Toril Kristin Ruud            toril.kristin@midtbuskerud.no  901 60 020

Regionrådets medlemmer

Leder og ordfører i Krødsherad (A)
Gustav Kalager  gustav.kalager@krodsherad.kommune.no  99 59 65 69

Ordfører i Sigdal (Sp)
Tine Norman  tine.norman@sigdal.kommune.no  917 66 187

Ordfører i Modum (A)
Ståle Versland  ordforer@modum.kommune.no 95 06 92 22


Møtende uten stemmerett men med tale- og forslagsrett:

Representanter fra Fylkestinget:
Anders Wengen (V) anders.wengen(at)bfk.no
Britt Homstvedt (H) britt.homstvedt(at)bfk.no

Administrativ fylkeskontakt, fylkesrådmann:
Kjersti Bærug Hulbakk kjersti.berug.hulbakk(at)bfk.no

Rådmann i Modum
Aud Norunn Strand aud.norunn.strand@modum.kommune.no 91 51 10 49

Rådmann i Sigdal
Jostein Harm jostein.harm@sigdal.kommune.no 97 68 62 77

Rådmann i Krødsherad
Stig Rune Kroken stig.rune.kroken@krodsherad.kommune.no 91 55 17 50