Ansattoversikt


Kontorer/institusjoner

Ansatte i avdelingen Kontorer/institusjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
932 00 782
454 05 514
454 10 027
32 04 44 40

Henvendelser ang faktura/priser gjøres mellom kl. 07:30 - 15:00 på tlf. 32 04 44 45

Besøksadresse Feierseksjonen:

Kobbervikdalen 65, 3033 Drammen

DRBV v/Feierseksjonen
32 15 00 00
81 55 50 15
406 44 174
911 89 186
Koronatelefon 928 77 089

Betjent hverdager kl. 08:00-21:00 og helger kl. 09:00-21:00

32 15 00 00
32 14 91 12
116117
55 55 33 33

Telefax: 31029251

økonomirådstelefonen i NAV 800
NAV Sentralt
Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV 80 04 53 53
NAV Sentralt
922 77 721
32 15 09 00
32 25 10 00
Betjent hverdager kl. 08:00-21:00 og helger kl. 09:00-21:00 928 77 089
Betjent hverdager kl. 08:00-15:00 901 96 152
911 89 186
464 44 415
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid 951 61 682
Rektor 928 34 687
Daglig leder NVA 466 25 152

 

 

 

 

Inger Merete Bjerkerud
Kontaktperson i rådet for eldre og funksjonshemmede 473 45 059
kontaktperson råd for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse 979 57 874
Ettersøk av skadet/påkjørt vilt 908 89 511
Privatpraktiserende fysioterapeut 922 77 721
Styrer Lesteberg barnehage 952 81 333
Styrer Lesteberg Familiebarnehage 952 81 333
Privatpraktiserende fysioterapeut 924 27 627
Kontaktperson i rådet for eldre 469 45 797
Sekretær i rådet for eldre og funksjonshemmede 901 92 087