Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 32 15 00 00
Fagansvarlig regnskap 32 15 00 00 406 00 129
HR Rådgiver 959 18 889
IKT - Rådgiver 414 26 852
Kim Andre Andersen
Psykiatrisk sykepleier Forebyggende helse 970 23 973
Rektor Krøderen skole 993 87 151
Skogbrukssjef 405 55 870
Fagansvarlig lønn og fakturering 951 84 893
Fagansvarlig eiendomsskatt 951 84 893
Prosjektleder 489 59 487
Fagansvarlig byggesak (for tiden i permisjon) 932 80 020
Personvernombud (for tiden i permisjon) 932 80 020
Anette  Bøe
Fysioterapeut 922 77 714
Konsulent Service og økonomi 406 00 626
Jordbrukssjef 415 03 237
Fysioterapeut 922 77 714
Plansjef 918 07 919
Ergoterapeut 912 41 088
Teamleder Tilrettelagte tjenester 452 13 822
Helsesykepleier 928 77 089
Fysioterapeut 468 31 506

Tirsdag og torsdag

Leder SFO Noresund skole 482 66 038
Ledende helsesykepleier 928 77 009
Kontaktperson/Ledende Helseykepleier 928 77 009
Lærer Kulturskolen 995 10 641
Fagansvarlig byggesak / byggesaksbehandler 472 49 909
Leder hjemmetjenesten 464 44 135
Fagansvarlig oppmåling 951 40 763
Politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Fagansvarlig arkiv, digital kommunikasjon og politisk sekretær 32 15 00 00 480 43 379
Leder oppvekst og kultur 416 34 823
Teamleder Kryllingheimen sykehjem 458 64 401
Økonomisjef 932 00 968
Ungdomsklubbleder 473 02 022
Fagansvarlig kommunalteknisk 976 11 475
Psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier Krøderen skole 915 18 084
Styrer Noresund barnehage 454 05 154
Teamleder Kjøkken og renhold 920 44 343

 

 

Rådmann 915 51 750
Leder Ungdomsklubb 414 02 662
Driftsoperatør 924 66 268

Ståle og Ole Ronny kan kontaktes for avtale om henting av kano. 

Driftsoperatør 924 66 474
Leder service og administrasjon 916 53 875
Leder Teknisk 971 30 746
Saksbehandler Omsorg 465 00 989

Saksbehandler er tilstede onsdager og torsdager 08:00 - 15:30

Fagansvarlig Regnskap 406 00 129
Fagansvarlig Vann- og avløp 922 66 149
Rektor Noresund skole 977 40 923
Ambulerende vaktmester 959 17 225
Teamleder Hjemmebaserte tjenester 465 00 225
Styrer Krøderen barnehage 416 88 066
Kontaktperson personer med funksjonsnedsettelse 905 47 319
Leder Helse og omsorg 901 92 087
Teknisk saksbehandler 906 33 869
Leder koordinerende enhet 468 96 501 958 10 494
Økonomirådgiver 915 18 308
Konsulent service og arkiv 466 34 815
Tv-aksjonskoordinator i Krødsherad kommune 466 34 815
Leder SFO Krøderen skole 911 62 470
Syn - og hørselskontakt (Tilgjengelig onsdager mellom kl 08:00 - 15:00) 476 71 444
Digitaliseringssjef i Midt-Buskerud 940 52 478
Anette Westrum
Leder Samfunn og næringsutvikling 482 20 311
Helsesykepleier Noresund skole 928 77 009