Spillemidler 2021

Klikk for stort bildeSøknad om spillemidler for 2021

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

Mer informasjon finner du her 

Anlegget det søkes om midler til må være forhåndsgodkjent av kommunen og må være med i kommunens prioriterte liste som finnes i «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

2018 – 2022». Klikk her for å se dette dokumentet.

Søknaden sendes inn digitalt her 

Søkere må selv skaffe til veie nødvendige dokumentasjoner til søknaden.

Søknadsfrist: 1. november 2020

 

Spørsmål rettes til:

Børre Jensen, oppvekstsjef

Mobil: 41 63 48 23

E-post: Borre.Jensen@krodsherad.kommune.no