Informasjon til foreldre/foresatte i barnehage og skoler

                                                                                                                             

Til foreldre/foresatte i barnehage og skoler   

                                                                                                 29.05.20

Det åpnes nå litt mer i barnehager og skoler for normalisere hverdagen. Blant annet kan avdelinger og klasser møtes som normalt, men ikke på tvers. For oss i Krødsherad betyr dette bare små endringer av nåværende organisering.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Det er fortsatt viktig med god håndhygiene og godt renhold, og det er fortsatt sånn at syke personer ikke skal være i barnehagen/skolen – hverken barn eller voksne. Alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme vende tilbake. Man skal også fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming.

For kommende uke, 2. til 5. juni, vil vi fortsette med samme organisering og åpningstid i barnehage og SFO som nå.

I løpet av kommende uke vil barnehager og SFO komme med informasjon om hvordan vi vil organisere oss fram mot sommerferien. Vi venter på en oppdatert smittevernveileder før vi kan avgjøre hvordan dagene konkret blir i barnehage og SFO.

For mer informasjon:

Smittevernveiledere

Informasjon til foreldre

Informasjon på kommunens hjemmeside

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune