a a a    Nettstedkart
Forsiden / Detaljregulering del av Byåsen, Krøderen

Detaljregulering del av Byåsen, Krøderen

Formannskapet vedtok i møte 10.6.2015 å legge ut reguleringsplan for del av Byåsen på Krøderen til offentlig ettersyn.
Høringsperioden er fra 3. juli til 4. september 2015.
 
Formålet med planarbeidet er rette opp uoverstemmelser mellom dagens reguleringsformål og eksisterende bruk av området, samt regulere fremtidig utvikling av området med hensyn til bl.a. byggegrenser, utnyttelsesgrad og høyder. Området er i dag regulert til offentlig formål, mens deler er utbygd med boligbebyggelse.
 
Følgende dokumenter er relevante for planen.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør