a a a    Nettstedkart
Forsiden / Detaljeregulering Leiligheter Krøderen sentrum

Detaljeregulering Leiligheter Krøderen sentrum

 

Formannskapet vedtok i møte 17.6.2015 å legge ut reguleringsplan for leiligheter i Krøderen sentrum til offentlig ettersyn. 
Høringsperioden er 3. juli til 4. september 2015.
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsnære leiligheter på Krøderen som kan være særlig attraktive for eldre og funksjonshemmede. Det er lagt opp til en høyere utnyttelse og mindre tomter enn hva som er vanlig i området.
 
Følgende dokumenter er relevante for planen:Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør