a a a    Nettstedkart
Forsiden / Ny renseløsning

Ny renseløsning

Informasjonsbrev som Krødsherad kommune sender til sine innbyggere i januar 2015 finner du her
Dette brevet viser til følgende dokumenter:

Informasjon om prosessen med ny renseløsning

Krødsherad kommunestyre vedtak 87/15

Planprogram - detaljregulering - nytt renseanlegg i Krødsherad

--------------------------------------------------------------------------------

Administrasjonens utredning, datert 14.11.2014

Rambølls rapport, datert09.06.2014

Saksutredning og uttalelse fra Sigdal kommunestyre desember 2014

Uttalelse fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS

----------------------------------------------------------------------------------

Under følger dokumenter som kommunen har lagt ut tidligere: 

Luktrapport av 10.11.2011  ->   Konsulentens framlegg av rapporten på folkemøtet 15.02.2012  

Infiltrasjonsrapport av 23.12.2011  ->  Konsulentens framlegg av rapporten på folkemøtet 15.02.2012

Sandbekk Renseanlegg skisse  

Rapport fra Sweco

Grunnundersøkelser Sandbekk

Rapport 24.10.2010

Rapport 2000
Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Publiseres med eRedaktør